Nyheter

2011-08-11

Storken tillbaka i Danmark – men bara för att misslyckas(3)

Vit stork häckade i Danmark 2011 för första gången på sju år, men häckningen misslyckades eftersom ungarna dog av svält. Foto: Anders Wirdheim
För första gången sedan 2004 häckade i år ett par ”spontana” vita storkar i Danmark.Det skedde i byn Skærbæk i södra Jylland, men häckningen misslyckades. Ungarna dog några veckor efter kläckning, sannolikt av svält. En död och avmagrad unge hittades under boet 26 juni, och 6 juli dog den sista ungen i boet. Samma dag lämnade de vuxna storkarna byn.
– Även om trakten där storkarna häckade är en jordbruksbygd med mycket kreatur innebär inte det att det finns stora arealer med betade marker där storkarna kan hitta mat. Det är snarare tvärtom. Korna i området lever sitt liv i stallar och kommer inte längre ut på bete, säger Hans Skov från Dansk Ornitologisk Forenings storkgrupp och fortsätter:
– Vi måste inse att det moderna och rationella lantbruket inte lämnar något livsrum för en så krävande art som vit stork. Den kan säkert etablera sig i områden där naturhänsyn väger tyngst, som Skjern Enge eller Vejlerne, men inte i intensivt brukade marker.
Vit stork var länge en karaktärsfågel i det danska jordbrukslandskapet, men den minskade stadigt från slutet av 1800-talet, och 2004 försvann den som naturligt förekommande häckfågel. Årets par hade sannolikt invandrat söderifrån.
Inom Dansk Ornitologisk Forening har man sedan länge haft en kritisk inställning till projekt som går ut på att föda upp hotade fåglar i fångenskap för att sedan sätta ut dem i naturen, t.ex. det svenska storkprojektet. Det är att börja i fel ände, enligt det danska synsättet. I stället måste man börja med att återskapa fåglarnas livsmiljöer. Årets misslyckade storkhäckning kan möjligen sägas stärka det synsättet.
 
Anders Wirdheim
 
 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR