Nyheter

2011-10-12

Storskarven minskar kraftigt i Danmark(2)

Storskarvarna har minskat med en tredjedel på tio år i de danska häckningskolonierna. Foto: John Larsen

Under de senaste tio åren har en tredjedel av Danmarks häckande storskarvar försvunnit. Från 42500 par för ett tiotal år sedan har beståndet minskat till ca 25000 par under 2011. Det framgår av årets inventeringar som nyligen publicerats. Jämfört med förra året har beståndet minskat med drygt tio procent. Bakom minskningen står de två senaste kalla vintrarna, då många skarvar dött, men också en omfattande bekämpning genom s.k. oljering av skarvägg. Under 2011 sprutade man olja på äggen i knappt 3000 skarvbon, vilket var 12 procent av alla skarvbon i Danmark.
Från Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kräver man nu att bekämpningen upphör eftersom skarven annars åter riskerar att hamna på den nationella rödlistan:
– Med en beståndsnedgång på en tredjedel inom en så kort tidsrymd, kandiderar skarven till att hamna på den danska rödlistan över hotade och sårbara arter. Miljöministeriet har enligt den gällande förvaltningsplanen ett ansvar för att säkra så att beståndet inte blir hotat, säger Knut Flensted, biolog inom DOF.
DOF anser att Danmark har ett särskilt ansvar för skarven eftersom en betydande del av Europas skarvar häckar i landet. Man anser också att Danmark mycket väl kan bära en stor skarvstam och att de få fall, där skarven verkligen kan göra skada på fisk och fiske, går att lösa på andra sätt. Framför allt har det visat sig gå bra att skrämma bort skarvar från exempelvis områden med mycket utvandrande laxsmolt.
På den danska ön Vorsø i Horsens fjord på östra Jylland, som var något av det danska skarvbeståndets vagga, häckade det i år 530 par storskarvar. Det är det lägsta antalet sedan 1973 i denna koloni som under sin storhetstid bestod av ca 5000 par! (Källa: Dansk Ornitologisk Forening)

Anders Wirdheim

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR