Nyheter

2012-09-05

Stort engagemang för Östersjöns dykänder

SOF:s Anders Wirdheim överräcker ett exemplar av den nya boken "Fåglarna i Sverige – antal och förekomst" till miljöminister Lena Ek. Foto: Henri Engström

Den sista augusti genomfördes ett seminarium om dykändernas svåra situation i Östersjön. Arrangörer var Miljödepartementet tillsammans med Jägareförbundet och SOF och en av deltagarna var miljöminister Lena Ek. Hon bor själv i Gryts skärgård, där seminariet hölls, och det gick inte att ta miste på hennes engagemang för Östersjön i allmänhet och ejdrarna i synnerhet:

  

– Vi är alla engagerade av Östersjön och många som bor runt detta hav har närheten till havet som ett värdefullt andningshål. Därför är det allvarligt när en så värdefull art som ejdern minskar kraftigt i antal, sa miljöministern.

  

Samtliga fyra marina dykänder, dvs. ejder, alfågel, sjöorre och svärta, har minskat kraftigt i antal i Östersjöområdet under senare tid. När det gäller alfågel och ejder har man också kunnat konstatera att könsfördelningen förskjutits och att det idag finns betydligt flera hannar än honor. Även reproduktionen har försämrats och är exempelvis hos alfågeln idag betydligt lägre än vad som krävs för att hålla beståndet intakt.

  

Vid seminariet presenterades aktuell forskning och det fördes fram flera olika teorier om orsaken. I vissa områden (t.ex. det finska Skärgårdshavet) har man kunnat konstarea att en växande havsörnsstam haft negativ inverkan på ejderbeståndet, i andra (Blekinge) finns tecken på att brist på tiamin (B-vitamin) försvagar sjöfåglar så kraftigt att de dör. Men tillbakagången sker även i områden där det inte finns havsörnar och där ingen onaturlig sjöfågeldöd konstaterats. Därför riktas nu blickarna mot dykändernas viktigaste föda, musslorna. Särskilt blåmusslan har visat sig påverkas av de senaste årtiondenas milda vintrar vilka verkar ha inneburit att musslorna blir magrare och sämre som föda för änderna.

  

Många samband återstår fortfarande att reda ut och mycket ny forskning krävs. Miljöministern avslutade seminariet med att säga att hon såg fram emot en uppföljning inom en inte alltför avlägsen framtid och att det då skall finnas tecken på en vändning av den dystra utvecklingen.

 

Ett referat från seminariet finns i form av en pdf-fil här.

 

Anders Wirdheim

En del av panelen vid seminariet om dykänder i Östersjön. Från vänster Richard Ottvall, Björn Hjernquist, miljöminister Lena Ek, Karsten Laursen, Mikael Kilpi, Kjell Larsson och Martin Green. Stående diskussionsledaren Lena Näslund från radions Naturmorgon. Foto: Henri Engström
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR