Nyheter

2015-03-11

Stortrappens svenska historia – en parentes?(6)

Av de historiska källorna att döma var stortrappens svenska historia kort och begränsad till Skåne. Men kanske finns andra uppgifter i gamla kungliga handlingar och i handskrifter på skånska gods? Foto (i Portugal): Anders Wirdheim

 

Det finns funderingar kring att återinplantera stortrappen i Sverige, och senare i vår ska det hållas en konferens på temat på Nordens Ark. Men hur är det egentligen med denna magnifika fågels svenska historia? I senaste numret av Skåneornitologernas tidskrift Anser görs en djupdykning i gamla dokument och andra källor. Resultatet av genomgången är att det mesta tyder på att stortrappens skånska (och svenska) historia var en kort parentes.

 

Det har varit en spridd uppfattning att stortrappen en gång fanns i sydligaste Sverige och bland annat häckade på Skanörs ljung och på vidsträckta hedar runt Åhus i östra Skåne. Men som när det gäller många andra historiska företeelser har uppgifterna ofta bara vidareförmedlats från bok till bok utan att någon egentligen försökt leta efter ursprungliga källor. Men i fallet stortrapp är detta nu gjort, därtill med en imponerande envishet. Det är Kenneth Bengtsson som i en lång artikel i Anser 1/2015 försöker reda ut begreppen.

 

Det finns inga subfossila fynd av stortrapp från Skåne, det vill säga benfynd i gamla avskrädeshögar och liknande. Eftersom stortrappen verkligen är stor och i högsta grad ätbar, borde den ha dykt upp bland de många järnålders- och medeltida fågelfynden från Skåne. Den nämns inte heller av Linné eller andra som besökte dessa områden på 1700-talet. Men möjligen kan det ändå ha funnits stortrapp i Skåne tidigare än så. I en skrift från 1854 skriver en pastor Wallengren följande: ”han anses ha varit ännu allmännare på 1500-talet, då godsägare anställde lönande hetsjakter på Trapp med vinthundar”. Även Sven Nilsson nämner att hetsjakter med vinthundar ska ha förekommit på ”Cimmeredsmarken” (idag Simremarken) öster om Trelleborg.

 

Men bortsett från dessa tämligen osäkra uppgifter hittar inte Kenneth Bengtsson något som styrker att stortrappen ska ha funnits i Skåne före slutet av 1700-talet. Den nämns i text första gången 1793, dock utan detaljer. Därefter lämnar tysken Herrman Gadamer mera detaljerade uppgifter. Han verkade som jägmästare i Skåne i mitten av 1800-talet och publicerade sju ornitologiska uppsatser på tyska åren 1851–1858. Om stortrappen skrev han: ”Otis tarda häckar årligen i området kring Åhus, men då den årligen störs under häckningssäsongen börjar den bli sällsynt. Under vintern 1842 så jag i december, inte långt från byn, en trapp på snön. Jag trodde att den var skadad och attackerade den. Då flög den iväg på ett lustigt sätt.”

 

Vad blir då resultatet av Kenneth Bengtssons noggranna genomgång? Jo, att stortrappens historia i Skåne sannolikt var kort: ”Det går inte att reda ut den eventuella förekomsten under 1700-talet och tidigare och heller inte att finna konkreta bevis för förekomster på Skanörs ljung och Cimmeredsmarken. Det vi vet är att det lagts några trappägg i Åhustrakten under första halvan av 1800-talet, samt ett 1862 (om dateringen stämmer) och att arten nämns första gången 1793.”

 

Kenneth Bengtssons tolkning av materialet blir: ”Stortrappar, enstaka eller i mindre grupper, har, kanske med års mellanrum, och kanske främst under 1800-talets första hälft, förirrat sig till Skåne och under vissa tidsperioder också häckat eller gjort häckningsförsök.”

 

Källa: Bengtsson, K. 2015. Stortrappens skånska historia – en parentes? Anser 54: 21–38. 

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR