Nyheter

2014-02-06

Strid inom EU om mink och andra invasiva arter(2)

Minken är införd från Nordamerika som pälsdjur men orsakar stor skada i den europeiska naturen. Efter många år med sviktande lönsamhet har pälsindustrin fått ett uppsving på grund av ökad efterfrågan från bland annat Kina. Foto: Göran Johansson

 

Det pågår en strid inom EU om invasiva arter. På ena sidan står miljöorganisationerna och andra som oroas av de stora skador och kostnader dessa främmande arter för med sig. I främsta ledet på andra sidan står den europeiska pälsindustrin som fått ett uppsving genom ökad efterfrågan på minkpälsar från bland annat Kina.

 

– Vi är djupt oroade över beslutet i EU-parlamentets miljöutskott som främjar en omfattande användning av undantag snarare än att säkerställa en effektiv kamp mot invasiva främmande arter.

 

Det skriver BirdLife International och tre andra stora miljöorganisationer till EU:s miljökommissionär Janez Potocnik. Organisationerna uppmanar honom att stödja effektiva åtgärder mot spridning av invasiva arter. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag, men när detta behandlades i EU-parlamentets miljöutskott i förra veckan, beslutade utskottet att införa ändringar som i princip gör det möjligt för varje medlemsland att göra undantag från hela förordningen.

 

– Ändringarna undergräver hela syftet med förordningen, som är att uppnå samordnade åtgärder mot de farligaste arterna inom EU:s hela territorium. Det är chockerande att se hur miljöutskottet ger vika för pälsindustrins lobbyister i syfte att skydda deras lukrativa produktion av mink, säger Ariel Brunner som är EU-ansvarig inom Birdlife Europa.

 

I brevet till miljökommissionären Janez Potocnik sägs att kraftfulla åtgärder mot invasiva arter är nödvändiga för att uppnå målen i både EU:s egna och de internationella strategierna för biologisk mångfald. Invasiva arter är en av de största orsakerna till förlust av biologisk mångfald och allvarliga förändringar i ekosystemen. Därför är det viktigt att EU bestämt avvisar alla system för att ensidigt bevilja undantag från förbud eller från andra skyldigheter i förordningen. 

 

Införandet av invasiva arter till EU-området sker dels avsiktligt, vanligtvis genom kommersiella intressen som pälsdjursuppfödning, prydnadsväxter eller djurhandel och dels oavsiktligt via ballastvatten eller med flyg.

 

De fyra miljöorganisationerna påpekar också att arter som etablerar sig utanför sina naturliga utbredningsområde även kan påverka människors hälsa och orsaka allvarliga ekonomiska skador. Enbart inom EU beräknas den ekonomiska kostnaden för invasiva arter uppgåt till minst 12 miljarder euro per år .

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR