Nyheter

2013-02-18

Svart på de gotländska fågelmatningarna(4)

På Gotland slipper den lilla svartmesen konkurrens från titorna och tofsmesen och är därför talrikare än på fastlandet – något som märks tydligt på fågelmatningarna. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Det är svart på fågelmatningarna på Gotland, men bara bokstavligt och inte bildligt. Denna ö och detta län skiljer nämligen ut sig markant när det gäller två fågelarter i ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Både koltrasten och svartmesen är betydligt talrikare på de gotländska fågelmatningarna än någon annanstans.

 

 

När det gäller koltrasten har vi redan skrivit om att den är talrik på Gotland vintertid. I januari tog Gotlands Ornitologiska Förening hjälp av allmänheten för att inventera öns vinterkoltrastar. Det kom in 900 rapporter omfattande ca 7000 koltrastar. Bilden av koltrasten som en gotländsk vinterspecialitet förstärks ytterligare av materialet från ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. I genomsnitt rapporterades det nämligen 9,2 koltrastar från de gotländska matningarna. Inte ens Sydsverige kommer i närheten – Blekinge rapporterar i snitt 5,5 koltrastar och Skåne 4,5.

 

Det är f.ö. intressant att notera att det tätortsrika östra Svealand också utmärker sig genom förhållandevis många koltrastar. I Stockholms län rapporteras i snitt 3,7 per matning, i Uppsala län 2,4 och i Södermanlands län 2,3. Med stor sannolikhet är det där just tätorterna med alla sina trädgårdar och mycket bär och frukt som får koltrastarna att stanna över vintern. På Gotland är det troligen en kombination av milt vinterklimat och gott om bär som attraherar koltrastarna. Under mildperioder lämnar nämligen en stor del av trastarna fågelmatningarna och försvinner ut i naturen.

 

Förklaringen till svartmesens förhållandevis höga antal på Gotland är att den där slipper en del av konkurrensen från andra mesar. På ön saknas såväl entita och talltita som tofsmes, arter som på fastlandet ofta konkurrerar med och är dominanta över svartmesen. Det innebär att denna vår minsta mes kunnat etablera sig i flera miljöer på Gotland än på fastlandet. Den fyller med andra ord (i alla fall i viss mån) även de nischer som titorna och tofsmesen har på fastlandet. I materialet från ”Vinterfåglar Inpå Knuten” blir detta tydligt: Från Gotland rapporteras i genomsnitt 2,6 svartmesar per fågelmatning. Inget län på fastlandet kommer över 1,0. Närmast är Värmland med 0,9, men i de flesta län ses det i snitt bara ungefär 0,5 svartmesar per matning.

 

Anders Wirdheim

 

Antalet koltrastar (svarta staplar) och svartmesar (grå) i genomsnitt per fågelmatning i Sverige under Vinterfåglar Inpå Knuten 2013.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR