Nyheter

2015-05-18

Svensk fjällgås skjuten i Norge(1)

Fjällgås. Foto: Björn Malmhagen

 

En av de fjällgäss som sattes ut av Projekt fjällgås i Arjeplogsfjällen 2013 sköts den 14 maj på Valdakmyren i norra Norge. Fågeln sköts efter ett beslut i norska Miljødirektoratet eftersom den ansågs kunna förleda norska fjällgäss att flytta i vad som anses vara fel riktning. Beslutet är märkligt eftersom den skjutna fågeln skulle ha kunnat tillföra nya gener till det mycket begränsade nordnorska beståndet.

 

– Det är beklagligt och svårt att förstå att man skjutit gåsen, säger Dennis Kraft, ordförande i SOF-BirdLife och fortsätter:

 

– Här hade man haft stora möjligheter att följa denna individs rörelser och eventuella kontakter med de norska gässen, men den chansen går nu om intet.

 

Fjällgåsindividen det handlar om har kallats ”Blå P” efter sin märkning. Den kläcktes 2013 och härstammar från två vildfångade ryska fåglar och är uppfödd på Nordens Ark. Om den hade bildat par och parat sig med en av de norska fåglarna, skulle det ha kunnat innebära en genetisk förstärkning av den norska populationen. Denna population är liten och har, som en följd av detta, sannolikt en begränsad genetisk variation.

 

Av det en gång stora och livskraftiga ”naturliga” fennoskandiska fjällgåsbeståndet återstår idag enbart en spillra i form av något tiotal par i norska Finnmark. Dessa fåglar följs sedan många år framför allt när de före och efter häckningen rastar på Valdakmyren i norra Norge. Den senaste rapporten från 16 maj i år talar om 14 par och tre ensamma fjällgäss på myren. Sannolikt finns fler fåglar, men beståndet är som sagt inte stort. De tre senaste åren har dessutom reproduktionen varit liten med totalt bara 29 flygfärdiga ungar åren 2012–2014. De två åren dessförinnan, 2010 och 2011, var däremot goda år med totalt 80 flygfärdiga ungar. Dessa år var det gott om gnagare och då minskar predationstrycket på gässlingarna.

 

Det är den norska BildLife-partnern Norsk Ornitologisk Forening som driver det norska projektet. Från deras sida har man inte sett positivt på det svenska projektet som ju syftar till att återfå fjällgåsen som svensk häckfågel genom att få fåglarna att flytta till säkrare vinterkvarter i Västeuropa istället för de traditionella i Sydosteuropa. Det svenska projektet kritiserades tidigare även för att det visade sig att några av de ursprungliga avelsfåglarna bar på bläsgåsgener från tidigare inkorsningar. Sedan några år är avelspopulationen helt utbytt. Den består numera av vildfångade ryska fjällgäss och deras ättlingar.

 

Sommaren 2013 sattes totalt 49 fjällgäss ut i häckningsområdet i Arjeplogsfjällen. En av dessa, Blå P, har man inte haft någon kännedom om förrän 11–12 april i år, då den sågs på en rastplats vid Leka i Nord-Trøndelag i Norge. 
Därifrån flög den vidare upp till Finnmark. Den befann sig i början av maj på Valdak-myren, det område där den norska populationen rastar innan de drar upp till häckplatserna på Finnmarksvidda.

 

Den norska kritiken av det svenska projektet är som sagt mycket hård. Man ifrågasätter starkt att manipulera en fågelpopulations flyttningsvägar. Därför har man
 från norskt håll också betraktat ovan nämnda Blå P som ett klart och akut hot. Den norska projektledningen befarade att den svenska fjällgåsen ska förleda norska fåglar att flytta mot sydväst. 
Av denna anledning meddelade Miljødirektoratet i början av förra veckan Naturvårdsverket att man överväger att avliva Blå P, något som också skedde natten till 14 maj. 

 

Tidigare denna vår kom det för övrigt ett något oväntat bevis på att den östra flyttningsvägen fortfarande är farlig för fjällgässen på grund av jakt. En färgmärkt 2k-fågel (utplanterad sommaren 2014) från det svenska projektet sköts den 14 april 12 mil NNV om Minsk i Vitryssland. Den rapporterades av jägaren som bläsgås.

 

(AW)

Fjällgås från det svenska projektet med ungar. Bilden tagen på häckningsplats i den svenska fjällvärlden. Foto: Niklas Liljebäck/Projekt fjällgås
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR