Nyheter

2011-02-14

Svensk Nattfågeltaxering(2)

Svensk Nattfågeltaxering startade under 2010 med syftet att övervaka populationsförändringar hos nattaktiva fåglar i Sverige. Under premiäråret inventerades drygt 100 rutter från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Rutterna gav goda antal av flera arter ugglor och andra nattaktiva arter. Inventerandet fortsätter 2011 och vi ser gärna fler inventerare inom nattfågeltaxeringen. Vi behöver fler inventerare framförallt i Norrland och i Västsverige (även i Göta- och Svealand!) men även i andra delar av landet.

 

Låter detta som något för dig? Vill du vara med och övervaka Sveriges nattaktiva fåglar? Varför inte en nattfågelrutt i dina hemmamarker? Läs i så fall nedanstående beskrivning och om det kan passa dig: hör av dig till oss! Svensk Nattfågeltaxering ingår i den nationella miljöövervakningen som genomförs på uppdrag av Naturvårdsverket och sköts av Biologiska institutionen, Lunds universitet.

 

Inom nattfågeltaxeringen inventerar man spelande/sjungande/mattiggande fåglar under dygnets mörka, eller minst ljusa, timmar. Metoden är en hybrid mellan standardrutternaoch de fria punktrutterna (se http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/). Som för standardrutterna finns bara en rutt per 25 x 25 km ruta (de gamla topografiska kartbladen). Däremot har varje rutt ingen fix position på kartbladet utan rutten dras så att den kan köras med bil. Rutten ska följa allmänt tillgängliga vägar som saknar bommar och som i möjligaste mån ska vara framkomliga året runt även när det ligger mycket snö. Längs rutten placeras 20 punkter med minst 2 km mellan punkter. Rutten blir därmed minst 40 km lång och tar 3-4 timmar att inventera, inklusive transportsträckor. Punkterna ska fördelas så att alla miljöer i området kommer med.

 

Vid varje punkt görs en fem minuter (exakt) lång punkttaxering där alla hörda och sedda fåglar bokförs. Varje rutt ska köras vid tre tillfällen per år, två tidiga (mars och april) samt ett sent (juni), för att täcka in alla typer av nattaktiva fåglar, med start i skymningen. Rutten ska köras under goda väderbetingelser, dvs. lite vind och ingen nederbörd. En person ansvarar för alla tre inventeringstillfällena under en säsong, men om så krävs kan man också vara flera som delar inventeringarna mellan sig.

Exakt utlägg av rutter görs av den inventerare som gör rutten första gången i samråd mellan projektledningen. Efter första inventeringstillfället är rutten fast för kommande år, oavsett om rutten byter inventerare mellan åren.

 

 

I dagsläget finns drygt 100 påbörjade rutter spridda över hela landet. Bäst täckning hittills har vi i Uppsala-, Skåne och Östergötlands län. Antalet inbokade rutter är få i västra Göta- och Svealand samt i Norrlands inland. I Värmlands, Hallands och Blekinge län inventerades inga rutter 2010 och där ser vi gärna att några rutter kan inventeras 2011. Med andra ord, i samtliga län, utom de tre först nämnda, finns alla möjligheter att lägga upp nya rutter i närheten av där du bor.

 

 

Vi erbjuder nu alla Sveriges ornitologer att delta i Svensk Nattfågeltaxering. I de områden där ideella nattfågelinventeringar pågår hoppas vi att dessa ska kunna samordnas med det nya nationella systemet. Vi är öppna för konstruktiva lösningar.

  

För mer information, bokning och svar på frågor hör av dig till:

 

Martin Green

Ekologihuset

223 62 Lund

martin.green@zooekol.lu.se

Tfn: 046-222 38 16


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR