Nyheter

2016-03-19

Svenska fågelstationer möts i Kalmar

Några av deltagarna på helgens fågelstationskonferens i Kalmar.

 

Nu i helgen pågår en nationell fågelstationskonferens i Kalmar. Konferensen är ett samarrangemang mellan Falsterbo- och Ottenby fågelstationer samt SOF-BirdLife. Drygt 25 representanter från 15 av landets fågelstationer har samlats för att under två dagar dryfta gemensamma frågor kring ringmärkning, inventeringar, publik verksamhet, bemanningsfrågor och annat som är av intresse för fågelstationerna.

 

De olika fågelstationerna skiljer sig åt en hel del vad gäller storlek, inriktning, ekonomiska förutsättningar m.m., men samtidigt har man mycket gemensamt. Denna konferens är verkligen en bra möjlighet att hitta förutsättningar för gemensamma projekt, att lära av varandra och knyta nya kontakter! En förteckning över Sveriges fågelstationer hittar man förresten på http://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/sveriges-fagelstationer/

 

(Lotta Berg)

 

Våren har kommit till Kalmarsund, och några smärre ejderflockar hälsade deltagarna välkomna.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR