Nyheter

2014-08-14

Svenska namn på alla världens fåglar(5)

Rivolikolibri är det svenska namnet på denna art från Centralamerika. Det vetenskapliga namnet är Eugenes fulgens och det engelska Magnificent Hummingbird. Foto: Anders Wirdheim

 

För sex år sedan, 2008, presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter. Därefter har listan legat ute på remiss och en mängd synpunkter och nya namnförslag har inkommit. Dessa synpunkter har nu bearbetats av BirdLife Sveriges Taxonomikommitté (Tk), och idag presenteras den första av två delar.

 

I arbetet har artlistan har delats upp:

Del 1: samtliga icke-tättingar och delar av tättingarna (de så kallade suboscina tättingarna)

Del 2: övriga tättingar (de så kallade oscina tättingarna).

 

Den första delen är nu klar och finns nu tillgänglig via http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/svenska-namn-pa-varldens-faglar/. Den andra delen kommer att publiceras senare under 2014.

 

Tk har även uppdaterat taxonomin för artlistan. Efter att den första remissversionen av namnlistan publicerades har Tk beslutat att för arter utanför Tk:s bevakningsområde (Västra Palearktis) följa IOC World Bird List (www.worldbirdnames.org). Den slutliga namnlistan har uppdaterats och följer helt den senaste versionen IOC World Bird List. IOC-listan är den av Tk rekommenderade världslistan (läs mer om detta i VF 3/2014, se också http://www.sofnet.org/tk/rapporter-dokument/).

 

Förutom den nya namnlistan finns nu även en ny artlista för Västra Palearktis, som ersätter den tidigare Holarktislistan. Denna följer Tk:s rekommenderade taxonomi och innefattar alla arter som påträffats i Västra Palearktis (se http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/nya-vastpalearktislistan-vp-1/).

 

Erling Jirle & Markus Lagerqvist

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR