Nyheter

2015-06-10

Svenska ortolansparvar flyttar förbi franska middagsbord(1)

Studier med hjälp av ljusloggar visar att svenska ortolansparvar flyttar genom det område i Frankrike där den illegala jakten på arten är som mest intensiv. Foto: Björn Malmhagen

 

Den svenska stammen av ortolansparv har länge haft en nedåtgående trend. De senaste tio åren uppskattas minskningen ha uppgått till ungefär 15 %. I dagsläget räknar man med att bara ca 7000 par häckar i landet, de allra flesta av dessa i Norrland. Ortolansparven är också klassad som rödlistad i Sverige. För att rädda arten i landet pågår sedan ett par år intensiva insatser i form av åtgärdsprogram och specialprojekt lett av BirdLife Sverige.

 

Bland troliga orsaker bakom ortolansparvens negativa populationsutveckling brukar nämnas förändringar av häckningsmiljön, miljöförändringar i övervintringsområdet och illegal jakt under flyttningen. Jakt på ortolansparv sker främst i Frankrike och trots att sådan jakt varit förbjuden sedan 1999, och landet är under stark press från EU att få stopp på den, uppskattar man att tiotusentals fåglar fångas och äts varje år. Ortolansparven anses vara en delikatess utöver det vanliga (bland annat sägs president Mitterrands sista måltid ha bestått av just ortolansparv). Efter att fåglarna fångas, tvångsmatas i tre veckor så att de till sist mer liknar en boll än en fågel. Slutligen dödas de genom dränkning i Armagnac, tillagas i ugn och äts hela.

 

Ett av problemen för dem som jobbar med att bevara ortolansparven har varit att man vetat väldigt lite om hur de flyttar och var de övervintrar. Nu har tre svenska amatörornitologer med hjälp av så kallade ljusloggar kunnat kartlägga både flyttvägar och övervintringsområden. Studien som i dagarna publiceras i BirdLife Sveriges vetenskapliga tidskrift Ornis Svecica visar att svenska ortolansparvar troligen flyttar precis förbi de områden i Frankrike där den illegala jakten är som mest omfattande. Sparvarna övervintrar sedan i ett ganska begränsat område i Västafrika, på bergssluttningar i Mali och i Guinea.

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR