Nyheter

2013-06-14

Svenska sädgäss övervintrar i Skottland(4)

Skogssädgäss. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

En studie med hjälp av GPS har avslöjat att den lilla population av skogssädgäss som övervintrar i Skottland kommer från svenska häckningsområden, uppenbarligen från den södra delen av det svenska utbredningsområdet. Studien har även visat att gässen under flyttningen tillbaka till Sverige har två viktiga rastplatser – på Jylland i Danmark och nordost om Oslo i Norge.

 

 

Den population studien gäller är liten och omfattar bara ca 250 fåglar. Dessa tillbringar sedan 1980-talet vintern vid Slamannan som ligger mellan Glasgow och Edinburgh i Skottland. Dit anländer gässen i slutet av september varje år och stannar normalt till slutet av februari. Fåglarna har följts noga sedan början av 1990-talet och på senare år har man tagit ny teknik till hjälp. Sex fåglar har försetts med små apparater som regelbundet registrerar deras position enligt GPS-systemet (Global Positioning System).

 

Det har visat sig att gässen i slutet av februari lämnar Skottland för att flyga över Nordsjön till nordvästra Jylland. Där tillbringar de en månad, huvudsakligen med att födosöka på stubbåkrar. I slutet av mars flyger flocken sedan vidare över Skagerrak för att rasta i ett område ca 40 km nordost om Oslo i Norge. Där tillbringar de ytterligare två veckor innan de fortsätter ca 200 km norrut till häckningsområdet som enligt studien finns i skogsklädda delar i och omkring Dalarna.

 

En rolig detalj i sammanhanget är att två skolor i Skottland, i Slamannan och Greengair, har följt projektet och gässens resor under flera år. Gässen har på flera sätt involverats i undervisningen. Nu hoppas man att några av eleverna nästa år ska kunna följa efter gässen och besöka de delar av Dalarna som av allt att döma utgör gässens häckningsområde.

 

Caroline Crawford, som arbetar med projektet inom Scotland Natural Heritage är mycket nöjd med de resultat som studien hittills gett:

 

– Det har verkligen varit spännande att följa gässen och till slut kunna konstatera var de häckar. Det vi lärt hjälper oss att skydda dessa speciella fåglar. Det har också varit fantastiskt att ha alla skolbarn med i projektet och se deras entusiasm över gässen.

 

Följ gässens resa här: http://wbms-ea.k-hosting.co.uk/carl/b3an.htm

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR