Nyheter

2012-02-16

Svenskmärkt blåstjärt återfunnen i Portugal

Lina Jansson från Ringmärkscentralen i Stockholm har förmedlat ett spännande återfynd av den i Sverige sällsynta blåstjärten: 
"Den 19 januari 2012 påträffades en fågel med svensk ring vid Boliqueime, Faro, i södra Portugal. Fyndet gäller en blåstjärt ringmärkt som ung hane vid Utklippans fågelstation i Blekinge den 15 oktober 2011. Rapportören hade inte själv sett fågeln utan fått ringen i andra hand. Vad som hänt fågeln är okänt men rapportören tror att den blivit dödad vid jakt. Ringnumret har senare verifierats med fotografi. Antalet ringmärkta blåstjärtar i Sverige uppgår till endast 32 och detta är vårt första återfynd av arten. En tydligt ökad förekomst har noterats och 22 blåstjärtar har ringmärkts under de senaste fyra åren. Ökningen är förmodligen ett resultat av att arten förskjutit sitt häckningsområde västerut. Eftersom arten normalt övervintrar i östra/sydöstra Asien (ett europeiskt återfynd finns i Mongoliet) är flyttningsriktningen hos den aktuella fågeln mycket intressant."
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR