Nyheter

2015-02-10

Svenskt skogsbruk måste bli bättre om miljömålen ska nås(5)

Det behövs både ökad hänsyn till naturen i skogsbruket och mera skydd av skog för att miljömålen ska nås. Foto: Anders Wirdheim

– Dagens skogspolitik, med frihet under ansvar, innebar en avreglering av skogsbruket, men också en tydligt uttalad politisk förväntan på skogsägarna att ta ansvar utöver lagens krav. Skogsbrukets frivilliga insatser är absolut nödvändiga, och många bra insatser görs. Poängen är dock att insatserna måste bli bättre. Det som görs i dag räcker inte om riksdag och regering menar allvar med att miljömålen ska nås. Därför föreslår vi också vägar framåt, bland annat genom att använda de skogar staten själv råder över.

 

Det skriver företrädare för fem naturorganisationer, däribland BirdLife Sverige, i en slutreplik i en debatt om svenskt skogsbruk i Dagens Nyheter:

 

http://www.dn.se/debatt/repliker/ingen-motsattning-mellan-skydd-och-naturhansyn-i-skogsbruket/

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR