Nyheter

2015-02-03

Sverige har fått två nya Ramsar-områden(5)

Skedanden är en kräsen fågelsjöfågel med ganska stora krav på sin miljö. Den ses regelbundet vid Oset och Rynningeviken men även i Sikåsvågarna. Foto: Per Magnus Åhrén

 

Den internationella våtmarksdagen 2 februari uppmärksammades av Sveriges regering genom att två nya områden fick status som så kallade Ramsar-områden. Det handlar om Oset-Rynningeviken i Närke och Sikåsvågarna i Jämtland. Genom denna deklaration har Sverige förbundit sig att ta hänsyn till livet i dessa våtmarker. Syftet med Ramsarkonventionen är också att skapa ett globalt nät av våtmarker.

 

Oset-Rynningeviken hör till de klassiska svenska fågelmarkerna, inte minst genom pionjären Erik Rosenbergs arbete och hans bok Oset och Kvismaren. Oset är området där Svartån mynnar i Hjälmaren i östra delen av Örebro. Rynningeviken var en gång något av Örebros baksida med soptippar, industrier och militärt övningsområde. Detta område har under senare årtionden förvandlats till ett varierat våtmarkslandskap med mycket rikt fågelliv. Medvetet har man skapat livsmiljöer som ska passa fågellivet med bl.a. nya våtmarker och vattenspeglar.

 

Sikåsvågarna är betydligt sämre känt bland svenska fågelskådare (även om området länge varit välkänt bland de lokala skådarna). Området ligger ca 70 km norr om Östersund och utgörs av ett stort våtmarkskomplex med mader, myrar, sumpskog, ett delta och en sträcka av vattendraget Sikåsån. Namnet Sikåsvågarna kommer från de talrika vikar (vågar) som den meandrande ån har bildat genom tiderna. Området är kalkpåverkat och har både rikkärr och kalksumpskog. Sikåsvågarna har även ett rikt fågelliv och anses vara en av Jämtlands viktigaste rastplatser för flyttande våtmarksfåglar.

 

Ramsar-konventionens definition av våtmarker rymmer många olika miljöer. Förutom myrar, sumpskogar, strandmiljöer och våta gräsmarker omfattar konventionen även vattendrag, sjöar och grunda marina områden. Konventionen undertecknades 1971, trädde i kraft 1975 och var därmed den första moderna konventionen inom naturvården. Sverige har ratificerat konventionen och två ändringsprotokoll. Totalt var 168 länder anslutna till konventionen i januari 2015.

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR