Nyheter

2012-11-20

Taigasångare flög från Norrbotten till Holland (3)

Ung taigasångare fotograferad i Sverige på hösten. Nu har första återfyndet av en svenskmärkt taigasångare rapporterats. Foto: Krister Carlsson

Den 15 september i år ringmärktes en ung taigasångare på ön Rödkallen utanför Luleå i Norrbotten. Sju dagar senare, 22 september, kontrollerades samma fågel på ön Schouven-Duiveland i södra Holland. Det innebar en förflyttning på 1848 km i sydvästlig riktning. I genomsnitt har fågeln flugit 264 km per dygn eller rättare sagt per natt eftersom taigasångaren (liksom andra sångare) i huvudsak är nattflyttare. Förflyttningen betraktas som snabb, men så var fågeln också i god kondition vid märktillfället. Den vägde då 8 gram, vilket innebär att den hade lagt på sig en hel del bränsle i form av fett. Genomsnittsvikten för de taigasångare som ringmärkts på Ottenby fågelstation genom åren är 6,0 gram och bland 700 taigasångare som ringmärkts vid Beidaihe i Kina de senaste höstarna finns bara fyra individer som vägt 8,0 gram eller mera.

Taigasångaren är en mycket talrik fågel i Sibirien med ett häckningsområde som sträcker sig från Uralbergen ända till Ochotska havet. Vinterkvarteren finns i södra Asien, men varje höst flyttar betydande mängder unga taigasångare åt fel håll och hamnar i Europa. Bara i Sverige ses ett hundratal varje höst, och fram till 2011 har 527 taigasångare ringmärkts i landet.

Vad som ligger bakom att de flyttar åt fel håll är ännu inte helt klarlagt, och det är uppenbarligen endast få av felflygarna som överlever vintern. Mindre än en procent av alla svenska fynd av taigasångare utgörs av vårfynd. Samtidigt tycks uppträdandet i Västeuropa ha ökat något under senare tid, vilket kan vara ett resultat av att taigasångare börjat häcka längre västerut.

Om taigasångaren från Rödkallen fortsätter på den väg som förde den till Holland, hamnar den kanske slutligen i ett (för den) tilltalande vinterkvarter i sydvästra Europa. Det skulle ju kunna innebära att den återvänder i motsatt riktning framåt vårkanten.

 

Anders Wirdheim

 

(Tack till Ringmärkningscentralen för bakgrundsinformation)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR