Nyheter

2014-01-26

Talgoxen fortfarande kung på fågelborden. Men vad är det som händer med gulsparven?(2)

Det går dåligt för gulsparven i Sverige. Om resultatet av årets Vinterfåglar Inpå Knuten är representativt för läget i hela landet, har gulsparven minskat med cirka 60 procent sedan 2006. Foto: Anders Wirdheim

 

Av årets stora fågelräkning ”Vinterfåglar Inpå Knuten” återstår nu en dag, men en preliminär sammanställning visar att talgoxen behåller tätpositionen. Den är den talrikaste fågeln på våra fågelmatningar om vi ser till hela landet. Precis som i fjol är pilfinken tvåa och blåmesen trea. Årets så kallade bubblare är koltrasten som fram till nu ligger femma på topplistan, två pinnhål upp jämfört med i fjol. Orsaken till koltrastens avancemang är den milda inledningen på vintern i Syd- och Mellansverige.

 

Att döma av de rapporter som hittills kommit in, lär det bli nytt rekord i år. Jämfört med vid samma tidpunkt 2013 och 2012 har antalet rapporter ökat med ca 20 procent. Mycket kan naturligtvis ändras, men håller denna trend i sig, kommer vi i år att få in en bra bit över 20 000 rapporter.

 

Men årets räkning pekar också på att det finns oroande tecken ute i den svenska fågelvärlden:

 

Vi ska akta oss för att göra vetenskap av denna undersökning, men den är ändå värdefull genom att den kan ge fingervisningar om vad som bör undersökas närmare. Nu ser vi att något allvarligt är på väg att hända med det svenska beståndet av gulsparvar. De första åren med Vinterfåglar Inpå Knuten (2006 och 2007) räknades det i genomsnitt 5,6 gulsparvar per fågelmatning. Därefter har antalet sjunkit, och i år är vi preliminärt nere på 2,4 gulsparvar per matning. Om dessa tal är representativa för hela det svenska beståndet, har det minskat med 60 procent på bara nio år.

 

Gulsparven övervintrar i Sverige och hör till de fågelarter vi brukar betrakta som jordbruksfåglar. Orsakerna till tillbakagången bör alltså sökas här i landet och kanske framför allt i jordbrukslandskapet. Det verkar som att något händer där som påverkat gulsparvarna negativt.

 

Det är i så fall inte första gången. Gulsparven hörde också till de fågelarter som drabbades mycket hårt av kvicksilverpreparat i jordbruket under 1950- och 1960-talet, det som kommit att kallas Tyst vår efter Rachel Carsons bok. Då gick det svenska beståndet av gulsparvar tillbaka mycket kraftigt. Är det möjligen något motsvarande på väg nu? Det finns studier som visar att bin och andra insekter i jordbrukslandskapet drabbas hårt av de ganska nya jordbruksgifter som kallas neonikotinoider. Kan det vara så att dessa gifter även påverkar fåglarna? Gulsparvarna matar sina ungar med insektslarver under den period då landets åkrar besprutas.

 

 

Preliminär topplista

1. Talgoxe

2. Pilfink

3. Blåmes

4. Domherre

5. Koltrast

6. Gulsparv

7. Grönfink

8. Skata

9. Gråsparv

10. Kaja

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR