Nyheter

2011-11-25

Tärnmåsens flyttning i Atlanten kartlagd(2)

Ung tärnmås vid svenska västkusten hösten 2010. Med största sannolikhet hade den kläckts på Grönland och var på väg till sydvästra Afrika när den blåste ur kurs. Foto: Anders Wirdheim

De tärnmåsar som ses på svenska västkusten under höstarna kommer från Grönland eller Kanada. Det kan vi slå fast sedan danska ornitologer följt ett antal tärnmåsar med hjälp av s.k. ljusloggar (geolocators). De danska forskarna försåg 30 tärnmåsar på häckningsplatsen (Sandøen, nordöstra Grönland) med ljusloggar. Tio av fåglarna kunde återfångas ett år senare, och med hjälp av ljusloggarnas registrering av solens upp- och nedgång, kunde fåglarnas resor kartläggas.
När tärnmåsarna efter häckningen lämnar Sandøen, flyger de först söderut för att passera mellan Grönland och Island. Därefter ändrar de kurs och drar österut mot Europa. Efter att ha passerat väster om Brittiska öarna (såvida de inte med västvindars hjälp blåst in i Nordsjön och skandinaviska vatten), stannar fåglarna till i Biscayabukten i närmare en månad. Först därefter fortsätter de sin resa ner till Benguelaströmmen utanför sydvästra Afrikas kust.
Ungfåglarna stannar på södra halvklotet tills de blir könsmogna, medan de gamla fåglarna startar återfärden norrut redan i mitten av april. Anledningen till det tidiga uppbrottet är att de även under vårflyttningen gör ett längre uppehåll, denna gång i de näringsrika vattnen utanför Senegal och Mauretanien, där de tillbringar några veckor. När de väl lämnar detta rastområde går det fort. Den genomsnittliga flygsträckan är 800 km per dag när de passerar över Atlanten och sedan fortsätter norrut längs Grönlands kust.
De sibiriska tärnmåsarna häckar som närmast på östra Taimyr. Därifrån flyttar de österut, via Berings sund till vinterkvarter utanför Perus och Chiles kust.
Anders Wirdheim

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR