Nyheter

2016-08-05

Tavlor på nätauktion för fågelskydd i Afrika

Två stycken originalakvareller auktioneras ut vid Falsterbo Bird Show 2016. Akvarellerna har målats under tidigare Falsterbo Bird Show och skänkts av konstnärerna till förmån för fågelskydd. Hela behållningen kommer att gå oavkortat till det atlasarbete (kartläggning av de häckande fåglarnas utbredning i Nigeria) som startat under ledning av forskningsstationen APLORI i Nigeria. SOF-BirdLife har på olika sätt stöttat universitet i Jos i mellersta Nigeria under många år för att utveckla ornitologisk forskning på den afrikanska kontinenten. Atlasarbetet är det första som genomförs i Västafrika. Atlasarbete kommer att få stor betydelse för det framtida fågelskyddet i området och dessutom öka kunskapen om olika fågelarters verkliga utbredning.

 

Auktionen pågår löpande men avslutas med budgivning direkt vid Falsterbo Bird Show söndagen den 4 september klockan 14:00. Det kommer att gå att lämna bud för intresserade budgivare via telefon direkt vid Falsterbo Bird Show vid aktuell tidpunkt. Budgivningen pågår också löpande via e-post. Senaste budet kommer att synas på hemsidorna för SOF-BirdLife och Falsterbo Bird Show.

 

Tavlorna mäter 70x85cm, är i glasade med vitlaserad ram. Motiven på tavla 1 är småspov, kärrsnäppa och kustpipare och den är målad gemensamt av Peter Nilsson, Peter Elfman och Lars Fredholm, alla mycket välkända och etablerade natur- och fågelmålare. Motivet på tavla 2 är en skärfläcka målad av Lars Fredholm. Tavlorna är egentligen ett par men kan även budas på var för sig. Om budet på paret överstiger de sammanlagda buden på de två tavlorna var för sig vinner budgivaren för paret. Tänkt utropspris är 5000 kronor per tavla eller 10 000 kronor för paret.

 

På hemsidan går det att följa auktionen. Högsta bud läggs ut löpande. För dig som är vän av den afrikanska fågelfaunan och bryr dig om afrikanskt fågelskydd är det således ett strålande tillfälle att bidra! Du lämnar ditt bud till alt@birdlife.se men kan också göra det på telefon 076-1185353.

Tavlorna finns för beskådande vid SOF-BirdLifes huvudkontor i Naturbokhandeln, Stenåsa på Öland fram till 30 augusti.

 

För dig som är intresserad föregås den slutliga auktionen av ett föredrag av Ulf Ottosson och Dr. Samuel T. Ivande klockan 13:00 söndagen den 4:e september där vi kan höra mer om det nigeriska atlasprojektet. Både Sam och Ulf jobbar som lektorer vid den forskningsstationen APLORI och leder tillsammans hela det nigerianska atlasprojektet.

 

Anders Lundquist, SOF-BirdLife och Falsterbo Bird Show

 

Här kan du följa budgivningen. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR