Nyheter

2013-09-13

”Tillbaka till 1800-talets syn på kungsörnen”(4)

Vad är orsakerna till att regeringen skär ner målet för kungsörnen till en fjärdedel? Är det för att tillmötesgå rennäringen eller kanske snarare vindkraftsindustrin? Förekomst av kungsörn har stoppat ganska många vindkraftsetableringar. Foto: Thor Øsrbye

– Om vi ska reglera stammen och införa skyddsjakt på kungsörn är vi tillbaka i 1800-talets syn på örnarna. Det säger Thomas Birkö, ordförande i Kungsörn Sverige, apropå den nya rovdjurspolitik som regeringen presenterade igår och som innebär att man sätter ett betydligt lägre mål för kungsörnsbeståndet än tidigare.


Kungsörn Sverige är den organisation som svarar för merparten av inventeringar gällande kungsörn och som därmed också har den bästa kunskapen om kungsörnens situation i landet. Trots detta har organisationen inte blivit tillfrågad. Ur ett demokratiskt perspektiv är det oroande att propositioner hastas fram utan möjlighet till bred kompetens och analys där olika parter bereds möjlighet att medverka.


– Man får intrycket att många beslut gällande rovdjur inte fattas på vetenskaplig grund utan på allmänt tyckande. Det låter väldigt konstigt att vi nu ska ha 150 kungsörnspar som referensnivå när vi tidigare hade 600 par som miniminivå, säger Thomas Birkö.


Måns Hjernquist, som arbetar med kungsörn på Gotland och som också var den som skrev (det av Naturvårdsverket beställda) åtgärdsprogrammet för kungsörn härom året, går ännu längre i sin kritik:


– Regeringen anser att gynnsam bevarandestatus för kungsörn är uppnådd idag och att målet är "150 registrerade häckningar". Om vi slutar att rapportera (=registrera) häckningar, blir antalet sådant att målet långt ifrån uppnås! Lena Ek vet uppenbarligen inte hur verkligheten ser ut. Förslaget är ett hån mot oss och vetenskapen! 


Måns Hjernquist misstänker att det finns andra skäl bakom att kungsörnen nu ska hanteras på samma sätt som varg, björn, järv och lo, dvs. med möjlighet till jakt, och att den nivå som anses utgöra ”gynnsam bevarandestatus” nu ändras:


– Det är märkligt att kungsörnen nu ska hanteras som de fyra stora fyrfota rovdjuren. Handlar det verkligen om trycket från rennäring och jägare? Varför är inte skälet så enkelt som att Lena Ek velat hitta en väg till att kunna klassa kungsörn som att den nu uppnått gynnsam bevarandestatus? Sannolikt har trycket från vindkraftsindustrin varit högt på miljöministern, och hon har inte kunnat genomföra någon ändring via miljöbalken . . . 


(AW)


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR