Nyheter

2013-10-02

Tre procent av Kanadas fåglar dör på grund av mänskliga aktiviteter(4)

Katter står för den enskilt största människo-relaterade dödligheten bland fåglar i Kanada. Även i Sverige tar katter åtskilliga miljoner fåglar varje år. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

I en ny studie som presenterades i Avian Conservation and Ecology 1 oktober redovisas hur många fåglar i Kanada som varje år dör till följd av mänskliga aktiviteter. Det handlar om totalt ca 269 miljoner fåglar och 2 miljoner fågelbon. Studien är noggrant genomförd – 20 forskare har samlat material under fyra år. Den största enskilda dödsorsaken är katter, fler än 100 miljoner fåglar dödas av katter varje år i Kanada.

 

 

Den näst största människo-relaterade dödsorsaken har med eldistribution att göra. Mellan 10 och 41 miljoner fåglar dör årligen på grund av kollisioner med elledningar och mellan 160 000 och 810 000 dör sedan de kommit i kontakt med elförande ledningar, t.ex. vid stolptransformatorer. Därtill förstörs omkring 400 000 fågelbon varje år i samband med röjning av kraftledningsgator.

 

Kollisioner med byggnader utgör den tredje största dödsorsaken på grund av mänskliga aktiviteter. Mellan 16 och 42 miljoner fåglar dör varje år i Kanada sedan de kolliderat med glasrutor, master och annat på byggnader, inte minst på vanliga bostadshus.

 

Biltrafikens andel av fågeldöden uppgår enligt studien till i genomsnitt 13,8 miljoner fåglar per år.

 

Man räknar med att det finns ca 10 miljarder fåglar i Kanada i slutet av varje häckningssäsong. Det innebär att den dödlighet som orsakas av människor och deras katter motsvarar knappt tre procent av fågelbeståndet.

 

För knappt 20 år sedan gjordes en svensk studie gällande katters predation på fåglar. Enligt den togs ca 10 miljoner fåglar av katter varje år. Sedan dess har antalet katter närmast fördubblats i landet, vilket skulle kunna innebära att det idag handlar om närmare 20 miljoner fåglar som dödas årligen av katter. Enligt den svenska studien hade kattpredationen ingen betydelse för fågelpopulationerna mera än på lokal nivå – runt gårdar och i villaområden med mycket katter fanns det märkbart färre fåglar.

 

(AW)

 

Källa: http://www.ace-eco.org/issues/view.php?sf=4

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR