Nyheter

2014-10-13

Tre svaga år för fjällgåsen i Norge(5)

Fjällgås. Foto: Björn Malmhagen

 

I nordligaste Norge finns den enda populationen av ursprungliga fennoskandiska fjällgäss kvar. Somrarna 2010 och 2011 var goda år för denna population, med 35 respektive 45 ungar fördelade på 11 respektive 13 ungkullar. Dessa båda år var det också gott om gnagare. Men därefter har följt tre år med lite gnagare och dålig häckningsframgång för fjällgässen. Sammanlagt har det under de senaste tre åren endast producerats 30 ungar.

 

Liksom hos många andra fjäll- och tundrahäckande arter varierar fjällgässens häckningsframgång med mängden gnagare det aktuella året. Är det gott om gnagare, inriktar rävar och andra predatorer sitt födosök på dessa lättfångade byten varvid trycket på fåglarna blir mindre. Åren efter en topp, när gnagarpopulationen kraschat, kan det däremot bli ett hårt tryck från predatorer på fåglarnas ägg och ungar. I år har det varit ganska ont om gnagare i de norska fjällgässens häckningsområde. Därtill rådde mycket besvärligt väder med regn och kyla under andra halvan av juni, då fjällgässens ungar var små och känsliga.

 

Årets 11 ungfåglar fördelades på 6 kullar, vilket ändå kan ses som positivt. När fjällgässen lyckas med häckningen stannar de i häckningsområdet hela sommaren och ruggar sina vingpennor. De väljer därefter en tämligen säker flyttningsväg via Baltikum och Ungern till vinterkvarteren i Grekland. Om de däremot misslyckas med häckningen i ett tidigt skede, flyttar gässen iväg för att rugga ganska långt österut i Ryssland. Den väg de sedan tar ner mot vinterkvarteren är farofylld med omfattande jakt, såväl legal som illegal. Tidigare studier med hjälp av satellitsändare har visat att en betydande andel av de fjällgäss som flyttar denna väg blir skjutna.

 

En orsak till att fjällgässen misslyckas är störningar från människor som vistas på fjället. Om gäss med ungar blir störda, kan de ge sig ut på vandring från en sjö till en annan. Vid sådana tillfällen är de sårbara för predation från både rovfåglar och rödräv. För att skapa bättre förhållanden för fjällgässen i Finnmark bedriver Statens naturoppsyn i Norge en ganska omfattande jakt på rödräv i häckningsområdet. I år sköts det 70 rödrävar under senvintern.

 

Källa: Norsk Ornitologisk Forening

Antal fjällgåsungar som producerats av den nordnorska, ursprungliga, populationen 1996–2014. Källa: Norsk Ornitologisk Forening
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR