Nyheter

2014-04-08

Tropiska höghöjdsfåglar drabbas av uppvärmning(2)

Eldstrupekolibri, endemisk på hög höjd i Costa Rica och en art som lär ligga illa till om den globala uppvärmningen fortsätter. Foto: Anders Wirdheim

 

I tropiska områden är den biologiska mångfalden mycket stor, inte minst i bergiga områden. Där kan en viss art eller grupp av arter ha en nisch som innebär att de enbart finns inom ett visst höjdavsnitt i en viss region. När man reser uppför ett sådant berg, möter man hela tiden nya arter. Men nu visar ny forskning att hela fågelsamhällen har flyttat sig uppför bergen i takt med att det blivit varmare. Fortsätter denna utveckling kommer de arter som lever högst upp snart att sakna livsmiljö.

 

Dessa förändringar har iakttagits på många håll i världen, bland annat i Centralamerika och i Peru, men nu kommer en rapport från Nya Guinea som tydligare än tidigare visar vad som händer. Hela fågelsamhällen (och förmodligen även andra organismer) är på väg att flytta uppför bergen. Trots att medeltemperaturen på Nya Guinea endast stigit med en halv grad, har 70 procent av fågelarterna i bergsmassivet Karimui förflyttat sina utbredningsområden drygt 100 meter uppåt bergen. På ön Karkar, som ligger norr om Nya Guinea, var förändringen ännu större. Där hade 77 procent av fågelarterna förflyttat sig nästan 150 meter uppåt.

 

Resultaten publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). De bygger på sentida studier som makarna Alexandra och Benjamin Freeman vid Cornell University gjort och som jämförs med motsvarande studier gjorda för 50 år sedan av evolutionsbiologen Jared Diamond.

 

Temperaturen i området förväntas enligt de senaste modellerna stiga med 2,5 grader till år 2100. Om prognosen står sig, räknar man med att fåglarnas utbredning kommer att förflyttas cirka 500 meter i höjdled. För de arter som är anpassade att leva på de högsta bergshöjderna lär det då inte finnas någon livsmiljö kvar. Bergen tar förvisso slut med topparna.

 

Motsvarande iakttagelser har som nämnts gjorts på flera andra bergiga platser i tropikerna. Det är inte så många svenska fågelskådare som besökt Nya Guniea. Desto fler har varit i Costa Rica. Där finns bland annat ett par endemiska kolibriarter på hög höjd, eldstrupekolibri och vulkankolibri. Båda förekommer från cirka 2000 meters höjd upp till den nuvarande trädgränsen på runt 3000 meter.

 

Enligt de lokala fågelguider som är verksamma i det höga bergsområdet söder om huvudstaden San José, och som kallas Cerro de la Muerte, har båda arterna blivit svårare att hitta i de lägre partier där de förut fanns. Nu måste man upp på högre höjder för att se dem. Även där lär bergen ”ta slut” om utvecklingen fortsätter. Långt innan dess kommer arternas livsmiljö att krympa eftersom bergen i de flesta fall blir allt smalare ju högre upp man kommer.

 

(AW)

 

Förr eller senare kommer det inte att finnas mera berg att sprida sig uppåt till. Då om inte förr får eldstrupekolibrin i Costa Rica och många andra tropiska höghöjdsarter problem. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR