Nyheter

2012-04-24

Trots att populationen kraschar inleds vårjakt på ejder på Åland 1 maj

Ejdrar. Foto: John Larsen

Östersjöns ejderpopulation är på väg att krascha. På bara några år har beståndet mer än halverats och raset fortsätter. Trots detta tillåter Ålands regering vårjakt på ejderhannar. Med jaktstart 1 maj tillåter man att upp till 3800 ejderhannar skjuts. SOF har protesterat skarpt mot jakten som även strider mot EU:s fågeldirektiv.

 

 

– Det finns väldigt många tunga invändningar mot denna jakt, säger Anders Wirdheim som är jakthandläggare inom SOF och fortsätter:

– Framför allt är det biologiskt fel att jaga under våren. Då tar man av kapitalet och inte av räntan. Dessutom är det fullständigt oacceptabelt att man tillåter jakt på en art som minskar så kraftigt som ejdern gör. Den befinner sig i något som bara kan beskrivas som fritt fall - och vi har inte den fulla förståelsen varför. Vidare kommer denna jakt att allvarligt störa många andra arter som nu är mitt uppe i sina häckningsförberedelser.

 

Det är enbart hannar av ejder som får skjutas, men inte ens det faktum att det idag råder stor övervikt på ejderhannar i beståndet kan ge jakten acceptans. Parbildningen sker nämligen i vinterkvarteren och om en ejderhanne som bildat par med en hona skjuts, kommer denna hona att stressas så mycket av andra hannar att hon misslyckas med sin häckning.

 

SOF:s krav på den åländska regeringen är därför att blåsa av årets jakt redan innan den hinner starta.

 


 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR