Nyheter

2015-12-12

Två arter blåfinkar på Kanarieöarna?

Blåfink på Teneriffa där den är ganska vanlig i öns tallskogar. Formen på Gran Canaria är mycket ovanligare och bör enligt nya rön betraktas som en egen art. Foto: Anders Wirdheim

 

När det gäller skydd av hotade fåglar är deras taxonomiska status av största betydelse. Ett exempel på detta behandlas i det senaste numret av Journal of Avian Biology. Det handlar om blåfinken på Gran Canaria, en av Kanarieöarna. Sedan den beskrevs som en ras av blåfinken i början av 1900-talet har dess status inte blivit ordentligt undersökt förrän nu. De nya studierna pekar mot att den bör betraktas som en egen art – och att den är starkt hotad.

 

Blåfinken Fringilla teydea är endemisk för Kanarieöarna, och enligt dagens fågelböcker förekommer den i två raser. Nominatrasen finns på Teneriffa, medan formen på Gran Canaria ses som en ras: F. t. polatzeki. De allra flesta fågelskådare som stiftat bekantskap med blåfink har gjort det på Teneriffa, där den är tämligen allmän i öns tallskogar. Rasen på Gran Canaria är däremot mycket ovanlig och förekommer endast i ett begränsat område (mindre än 20 kvadratkilometer) på den sydvästra delen av ön.

 

Den nya studien visar att det finns diagnostiska skillnader i utseende, sång och mått mellan de båda blåfinkarna. Försök med playback antyder att Gran Canarias blåfinkar kan skilja på de båda formernas sång. Tillsammans med tidigare rapporterade skillnader i mitokondrie-DNA visar dessa nya rön att de båda formerna bör betraktas som två arter F. polatzeki och F. teydea.

 

Detta skulle innebära att Gran Canarias blåfink är Europas fåtaligaste tätting och att den ska betraktas som starkt hotad (CR). Rönen betyder också att ansträngningarna att skydda populationen måste öka och pekar på värdet av korrekt taxonomisk klassificering.

 

(AW)

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR