Nyheter

2011-10-12

Två goda år för fjällgässen i Norge(2)

Fjällgäss på Valdakmyren i norra Norge. Foto: Ingar Jostein Øien/NOF

Efter en lång rad år med stadigt nedåtgående trend har de norska fjällgässen nu haft två goda år i rad! Förra året kunde man konstatera att 11 par fått flygfärdiga ungar, i år hade antalet lyckade häckningar ökat till 13. Av totalt 76 observerade fjällgäss i Inre Porsangerfjorden i höst var inte mindre än 45 juvenila fåglar, dvs. årsungar. Det innebär att den genomsnittliga kullstorleken var 3,5 flygfärdiga ungar per lyckad häckning. Detta kan jämföras med att det hösten 2009 endast sågs 23 fjällgäss i samma område varav 10 var årsungar.
Tack vare mycket god förekomst av lämlar och andra smågnagare har markhäckande fåglar haft ett mycket bra år i Finnmark (norra Norge). Dessutom har Statens naturoppsyn fällt många rödrävar i fjällgässens kärnområde i norra Norge. Detta tros vara en viktig anledning till att trenden för fjällgässen svängt uppåt. Numera ses nästan lika många par med ungar under hösten som antalet par som förbereder häckning under våren (då fjällgässen betar i området ett par veckor).
En lyckad häckning innebär också bättre överlevnadsmöjligheter för föräldrafåglarna. Det har nämligen visat sig att fjällgäss som fått ungar oftast väljer en västligare, och tryggare, väg ner till vinterkvarteren i Grekland. De flyger via Baltikum och Ungern, medan par som fått häckningen avbruten drar till norra Ryssland för att rugga. Deras sydflyttning går sedan på en långt farligare bana genom Ryssland och Kazakstan ner till Sydosteuropa.
En av de fyra ungfåglar som hösten 2010 sattes ut från det "nya" svenska fjällgåsprojektet återvände f.ö. i våras till norra Norge. De fyra fåglarna är märkta med halsringar, och det var individen A16 som dök upp på Valdakmyra den 23 maj. Var den tillbringat vintern och hur den flyttat vet man inte eftersom man inte fått in några rapporter gällande denna individ sedan i september 2010. Källa: Norsk Ornitologisk Forening

Anders Wirdheim

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR