Nyheter

2012-01-11

Upprop mot exploatering av viktig fågellokal i Montenegro!

Det är inte ofta vi hör från den montenegrinska organisationen CZIP som arbetar med BirdLife i Montenegro med projektet ”Wings Across the Balkans”. Montenegro är en av de stater som skapats efter att gamla Jugoslavien delats upp på mindre stater. Landet har en kuststräcka efter Adriatiska havet men antalet fågelskådare är försvinnande litet. Jakttrycket är besvärligt men uppenbarligen har man lyckats begränsa det, åtminstone i vissa områden. Det är främst italienska jägare som skjuter på allt med fjädrar under jaktturer till Montenegro. Det saknas i mångt och mycket en naturskyddande tradition. CZIP skickar nu via BirdLife ett upprop eftersom ett mycket viktigt område för både häckande och flyttande fåglar hotas av exploatering för turism. Hotell och golfbanor planeras i ett 15 kvadratkilometer stort saltsalinområde, Ulcinj Salina. Området hyser bland annat krushuvad pelikan och är uppenbarligen sedan några år förskonat från jakt. Platsen fungerar idag bra eftersom saltsalinerna ger inkomster ekonomiskt vid utvinning av salt samtidigt som området har ett extremt rikt fågelliv och är en mycket viktigt rastlokal för flyttande fåglar. Av den anledningen ber nu våra montenegrinska vänner om hjälp. Skriv under nedanstående upprop och vädjan till Montenegros premiärminister Igor Lukšić via denna länk: http://www.ipetitions.com/petition/protection-of-ulcinj-salina-eng/

Här kan du läsa mera (på engelska):  http://www.birdwatchingmn.org/index.php?lng=cg&page=46

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR