Nyheter

2013-12-18

USA:s teparty-rörelse till storms mot hotade arter(5)

Blåvit skogssångare (Cerulean Warbler) en art som listats som "hotad" i USA och som därmed åtnjuter ett tämligen starkt skydd. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Den amerikanska s.k. teparty-rörelsen har främst gjort sig känd som en ultrakonservativ rörelse som kräver minskad statlig inblandning och skattesänkningar. Nu har rörelsen även börjat agera på naturvårdens område – eller snarare mot naturvård och mot skydd av hotade arter. Tre senatorer, Rand Paul, Mike Lee och Dean Heller, har lagt fram ett förslag som skulle innebära att lagen om hotade arter (Endangered Species Act) i USA kommer att urholkas kraftigt. Enligt förslaget ska skyddet för flera av de arter som omfattas av lagen upphöra, och det ska även bli betydligt svårare att skydda nya arter.

 

Bakgrunden till att teparty-rörelsen nu går till storms mot naturskyddet är att skydd av hotade arter ofta inneburit hinder för olika typer av exploatering. Teparty-rörelsen säger sig vilja gynna den fria företagsamheten i USA genom dessa förändringar av lagstiftningen.

 

Endangered Species Act infördes 1973, och i år firar den amerikanska naturvården dess 40-årsjubileum. Lagen skyddar fler än 1400 arter i USA. Enligt den statliga myndigheten US Fish and Wildlife Service har lagen mycket verksamt bidragit till skyddet av hundratal arter och även förhindrat utrotning i många fall.

 

– När vi firar 40-årsjubiléet av denna lag, vill teparty-rörelsen riva upp den bit för bit, säger Brett Hartl från Center for Biological Diversity i USA och fortsätter:

 

– Detta är ett sorgligt exempel på hur teparty-rörelsen fjärmat sig från det amerikanska folket för att i stället gynna intressen som sätter större värde på profit än på att skydda naturen och värna om en dräglig framtid för kommande generationer.

 

Nu utgör tyvärr inte teparty-rörelsen i USA något undantag i detta sammanhang. Tvärtom finns motsvarande tendenser även i många europeiska länder, där särskilt partier på yttersta högerkanten vill urholka såväl EU:s direktiv som nationell lagstiftning för skydd av natur.

 

Källa: www.focusingonwildlife.com 

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR