Nyheter

2013-06-02

Utklippans fågelstation hotas av nedläggning(4)

Utklippan. Bilden hämtad från rapporten från fågelstationerna i Fågelåret 2009. Foto: Tony Svensson.

Det finns en uppenbar risk att Utklippans fågelstation i Blekinge läggs ner efter innevarande säsong. Anledningen är en tvist med hyresvärden, Statens Fastighetsverk. Tvisten är inte unik. Tvärtom är Fastighetsverket inblandat i flera tvister gällande fina fågelöar kring våra kuster. Även om det inte sägs rakt ut, lär skälet vara att Fastighetsverket inte längre får redovisa förlust när det gäller uthyrning.

 

 

Längs våra kuster finns många gamla fyrplatser som idag inte används på det ursprungliga sättet. Dessa fyrplatser ligger på öar som tillhör staten och såväl byggnader som mark förvaltas av Statens Fastighetsverk. Många byggnader har under lång tid hyrts ut till föreningar eller privatpersoner. Men under senare år har det uppstått konflikter kring flera av dessa i samband med att Fastighetsverket velat ändra hyresvillkoren och höja hyrorna, i regel kraftigt. Det har inneburit att släkter som hyrt en lägenhet under en generation eller mera tvingats lämna till förmån för mera penningstarka hyresgäster, men det har också drabbat ornitologisk verksamhet.

 

En av dessa konflikter gäller Utklippan, en samling små öar allra längst ut i sydost i skärgården utanför Karlskrona. Utklippans fågelstation är enligt Ringmärkningscentralen, den tredje största i Sverige – efter Falsterbo och Ottenby. Det är också en plats som lockar engagerade ringmärkare från en stor del av landet. Men nu är alltså risken uppenbar att verksamheten måste slå igen.

 

Enligt Karlskrona Ornitologiska Klubb, som är huvudman för verksamheten, beror detta på de krav och villkor som Fastighetsverket ställer. Föreningen hävdar också att Fastighetsverket gång på gång ändrat, och skärpt, villkoren: Vid ett par tillfällen har man i en förhandling kommit överens om en ny lydelse av kontraktet, men när det nya kontraktsförslaget anlänt, har det innehållit nya villkor som inte tidigare diskuterats.

 

I Utklippans fall vill Fastighetsverket göra området till vad man kallar ett speciellt besöksmål. Verket planerar betydande ingrepp i miljön i naturreservatet, bl.a. en flytbrygga och marina tvärs över sundet mellan Norraskär och Södraskär så att seglare och båtfolk ska kunna gå torrskodda till den restaurang och konferenscenter som planeras.

 

Tilläggas bör att fågelstationen redan tvingats upphöra med uppdrag inom länsstyrelsens regionala miljöövervakning såsom inventering av ejder. Denna inventering har genomförts årligen sedan 1984. Ejdern är som bekant på stark tillbakagång i Östersjöområdet och inventeringarna är av stort värde. Fågelstationen har också tvingats tacka nej till att delta i Havs- och vattenmyndighetens stora studie av gråsälen i Östersjön. På uppdrag av länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet har man inventerat säl på Utklippan sedan 2006. Fågelstationen har även inventerat häckande gråtrut och följt gråtrutens tillbakagång genom fortsatta inventeringar. Alla dessa inventeringar upphör nu på grund av Fastighetsverkets agerande.

 

Det finns en uppenbar risk att Fastighetsverkets vinstkrav inte bara går ut över ornitologisk verksamhet utan även drabbar fågelskyddet. Många av de öar det gäller har en skyddsvärd fågelfauna och är ibland även skyddade genom att delar av öarna har tillträdesförbud under fåglarnas häckningstid. Om dagens hyresgäster ersätts av mera penningstarka sådana, som kanske dessutom måste få tillbaka större investeringar i byggnaderna, finns en uppenbar risk att detta kommer att gå ut över fågellivet.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR