Nyheter

2012-09-04

Utmärkelserna Silvertärnan och Årets Fågelskådare utdelade vid Falsterbo Bird Show

Årets pristagare Elisabet Carlsson och Andreas Wernersson tillsammans med Chris Brunen från Pentax och SOF:s ordförande Dennis Kraft. Foto: Daniel Green

Vid Falsterbo Bird Show den gångna helgen förärades Elisabet Carlsson från Medelpad utmärkelsen Årets Silvertärna, medan Andreas Wernersson från Halland utsågs till Årets fågelskådare. Dessa båda utmärkelser delar SOF ut sedan många år. Den förstnämnda går till en aktiv kvinnlig fågelskådare, den andra till en ung skådare (mellan 15 och 25 år). Priserna utgörs av kikare, och i år fick vardera pristagarna ett kikarpaket från Pentax värt 20 000 kronor.

 

 

Årets Silvertärna 2012 – Elisabet Carlsson från Sundsbruk

 

Så här lyder SOF:s motivering: Elisabet Carlsson är en förebild och inspirationskälla med ett brinnande engagemang! Hon har på egen hand startat och leder Medelpads Ornitologiska Förenings damgrupp Ringduvorna, där hon i studiecirkelform utbildar i fågelkunskap. Med sitt stora intresse har hon lockat allt fler damer till föreningen, vilket fått till följd att Medelpads OF har ökat sitt medlemsantal och blivit mera jämnställt. Elisabet driver sina ringduvor till ökade fågelkunskap genom studiecirkelverksamhet och exkursioner till närliggande sjöar och fågellokaler. Medlemmarna har gått från att vara nybörjare till att vara pålästa och vetgiriga damer.

 

Elisabet är också engagerad i övrig föreningsverksamhet inom Medelpads Ornitologiska Förening där hon hjälpt till som inspiratör, informatör och trivselskapare. Elisabeth har också genomgått Sveriges Ornitologiska Förenings volontärutbildning och har arbetat som sådan med Fåglar är fantastiska på Ottenby nu i sommar och även här på Falsterbo Bird Show.

 

Elisabet Carlsson är en värdig mottagare av utmärkelsen Silvertärnan

 

 

Årets fågelskådare 2012 – Andreas Wernersson från Falkenberg

 

SOF:s motivering: Andreas har sedan flera år varit verksam i Sveriges Ornitologiska Förenings ungdomskommitté och varit dess sammankallande. Han har med engagemang anordnat ungdomsläger och varit en omtyckt ledare på dessa. Han har också varit ledare för flera studiecirklar kring fåglar.

 

Andreas är en mycket skicklig fältornitolog med stor kompetens och respekt bland Sydsveriges fågelskådare. Han delar givmilt med sig av sin kunskap till alla som ber om hjälp och till allmänheten på rapporteringssajten Artportalen när något bestämningsproblem dyker upp i bildgalleriet.

 

På temat internet finner vi också att Andreas varit administratör för Falkenbergs microbirding, SOF:s ungdomskommittés hemsida och Falkenbergs Ornitologiska Förenings hemsida. I den lokala ungdomsverksamheten har Andreas också varit en ledare.

 

Andreas är också ledamot i den regionala fågelrapportkommittén i Halland. Dessutom var han en av de mest aktiva, ideella atlasinventerarna i Halland, med ansvar för en många rutor.

 

Andreas har också arbetet flera säsonger på Falsterbo fågelstation, främst som ringmärkare. Där har Andreas haft en naturlig ledarroll i arbetet, tagit ett stort ansvar och visat ett genuint intresse för det fågelskyddsarbete/miljöövervakning som görs genom standardiserad ringmärkning. Andreas har nu också varit med och spridit ringmärkningskunskap till kinesiska ringmärkare. Under våren 2012 arbetade han två månader i Kina med att utbilda kinesiska ringmärkare som ett led i att stärka den kinesiska miljöövervakningen.

 

Kort sagt Andreas är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets fågelskådare.

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR