Nyheter

2012-09-21

Utmattade sillgrisslor tecken på miljöproblem i Nordsjön?

Denna sillgrissla påträffades på en gräsmatta i skogen norr om Skövde i Västergötland. Den var medtagen men har senare piggnat till. Förhoppningsvis skall den kunna släppas vid västkusten under helgen Foto: Kent-Ove Hvass

De senaste veckornas blåst har fört med sig betydande mängder sillgrisslor till den svenska västkusten, och inte enbart dit: Sillgrisslor har även påträffats i Härjedalen, Dalarna och på flera platser långt in i land i Götaland. Tråkigt nog har en betydande andel av grisslorna varit i dålig kondition, och många har dött på västkustens stränder. Andra har i sitt utmattade tillstånd blivit lätta byten för trutar.

De sillgrisslor som undersökts har alla varit mycket magra. Sannolikt är orsaken till deras dåliga tillstånd att de inte kunnat söka föda i tillräcklig omfattning under längre perioder med hårda vindar. De har därför förbrukat sina fettlager och även börjat bryta ner andra vävnader. Svälten har i många fall gått så långt att omhändertagna fåglar inte tillfrisknat trots att de fått rikligt med mat.

Även förra hösten påträffades många utmattade sillgrisslor längs svenska västkusten och i södra Norge. För ett par år sedan drev mängder av döende tordmular in över samma kuster. Det fåtal ringåterfynd som gjorts bland de utmattade fåglarna pekar på att såväl sillgrisslorna som tordmularna kommit från kolonier på Brittiska öarna. 

Samtidigt har brittiska forskare konstaterat en försämrad häckningsframgång hos alkor som häckar längs Nordsjökusten och börjat undersöka om det finns någon bakomliggande orsak. Mycket tyder på att alkorna har en genomsnittligt sämre grundkondition idag än tidigare.

Idag finns framför allt två teorier. Den ena är att ett hårt fisketryck i Nordsjön påverkat ekosystemen i en för alkorna negativ riktning. Den andra är att klimatförändringar inneburit en något högre vattentemperatur som i sin tur lett till att alkorna har mindre föda idag än tidigare.


Anders Wirdheim


Sillgrisslan som hittades i Skövde lät sig väl smaka av de fiskfiléer den erbjöds. Foto: Kent-Ove Hvass
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR