Nyheter

2014-11-27

Utplanterade gräsänder har mycket lägre överlevnad än vilda(2)

Varje år planteras det ut 100 000-tals gräsänder i Sverige, främst för jaktändamål. Nu visar forskning att dessa änder har tydligt sämre överlevnad i naturen än vilda änder. Foto: Anders Wirdheim

 

Varje sommar planteras det ut hundratusentals gräsänder i Sverige. Bakom de flesta utplanteringarna står jägare, och syftet är naturligtvis att få fler änder att skjuta under jakten på sensommaren och hösten. Nu visar ett forskningsprojekt att de allra flesta av änderna försvinner, troligen för att de är sämre anpassade till ett liv i naturen än vilda änder.

 

Den aktuella studien har bedrivits under några år vid Högskolan Kristianstad. Åren 2011–2013 ringmärktes närmare 9000 andungar som fötts upp i fångenskap. De planterades ut på 15 olika platser i Skåne, Småland, Uppland och Västmanland. För att få en så rättvisande bild som möjligt, planterades andungarna ut på marker tillhörande såväl större gods som mindre gårdar. Ytterligare ett tusental ringmärkta andungar planterades ut den gångna sommaren (2014).

 

De resultat man hittills fått fram är att ca 25 procent av änderna skjuts på den plats där de planterades ut. De övriga 75 procenten vet man inte så mycket om, men en del av dem flyttar iväg likt vilda gräsänder och har samma återfyndsmönster som dessa även om de i genomsnitt inte flyttar lika långt. Men även om flyttningsresan är något kortare, har de utplanterade änderna kapacitet att genomföra en normal flyttning enligt forskarna bakom studien.

 

Samtidigt verkar det som att en mycket stor andel av de utplanterade änderna försvinner spårlöst. Av alla de änder som undgick att bli skjutna på utsättningsplatsen var det bara en procent som återfanns och rapporterades från någon annan plats. Hos vilda änder är motsvarande återfyndsprocent tio gånger högre. Detta tyder på att de utplanterade änderna har en betydligt lägre överlevnad än vilda änder.

 

För att utröna om vikten hos de utplanterade andungarna är av betydelse, har alla ungar i år vägts i samband med utplanteringen. En annan fråga som ska studeras längre fram är om utplanteringarna av gräsänder påverkar den vilda gräsandsstammens genetiska sammansättning.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR