Nyheter

2012-10-09

Utrotningstakten ökar igen när det gäller fåglar

Ortolansparven är på inga sätt hotad av utrotning på global nivå, men dess snabba och kraftiga tillbakagång i norra Europa är ett exempel på de negativa effekter som det moderna jordbruket har på vår fågelfauna. Foto: Björn Malmhagen

Igår (8 oktober) öppnades en världsomspännande konferens i Hyderabad i Indien om biologisk mångfald. Konferensen är en fortsättning på den s.k. Rio-konferensen i början av 1990-talet som på allvar satte frågorna om biologisk mångfald på politikernas agenda. Samtidigt presenteras en ny studie, gjord av BirdLife International och Charles Darwin University, som visar att takten när det gäller fågelarters utdöende ökar alarmerande. Studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS One (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0047080) visar att 279 arter eller underarter har dött ut på Jorden under de senaste 500 åren. Den visar också att utdöendet nådde en topp i början av 1900-talet, varpå takten minskade fram till mitten av samma århundrade, men att utdöendet nu åter ökar.

– Innan vi publicerade denna studie fanns det en utbredd förhoppning att utdöendetakten var fortsatt minskande, säger huvudförfattaren till studien, Judith Szabo vid Charles Darwin University.

Historiskt sett har de flesta fåglar som dött ut hört hemma på öar, särskilt i Stilla havet. I de fallen har icke hållbar jakt samt införande av främmande arter, som katter och hundar varit de främsta orsakerna. Den nya studien visar emellertid att förstörelse av naturliga biotoper till förmån för jordbruksdrift numera är den huvudsakliga orsaken till att fåglar försvinner.

– Människan är direkt eller indirekt ansvarig för förlusterna, säger Judith Szabo.

Världens nationer har, genom att underteckna Convention on Biological Diversity, kommit överens om att minska förlusterna av biologisk mångfald. Först sattes målet till 2010, men det har nu skjutits fram till 2020.

– Listan över utrotade arter hade varit mycket längre om det inte vore för alla de skyddsåtgärder som satts in runt om i världen för att förhindra utrotning, säger Stuart Butcher från BirdLife International, medförfattare till studien och fortsätter:

– Studien visar att vi kraftfullt måste öka våra ansträngningar för att undvika fler utdöenden på grund av människans verksamheter.

– Våra analyser är de mest detaljerade när det gäller utdöenden. De kommer att vara till stor hjälp framöver för att skapa strategier för hur vi skall förhindra att fler arter utrotas, säger Stuart Butcher.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR