Nyheter

2017-07-17

Vad gör egentligen BirdLife?

Foto: Ulrik Lötberg

För ett par år sedan antog Sveriges Ornitologiska Förening tilläggsnamnet BirdLife Sverige för att tydliggöra att vi är en del av en stor familj nationella partners inom BirdLife International. Vi representerar således denna världsomspännande organisation i Sverige och bidrar samtidigt till dess internationella verksamhet. För att belysa en del av det som vi därmed åstadkommer i fråga om natur- och fågelskydd länkas här nedan till en bloggpost från den gren av organisationen som jobbar med fågelskydd inom Europa och Mellanöstern.

 

Bland många saker som lyfts fram kan nämnas övervakningssystem för landförändringar (läs: kallhuggning) i Indonesien, inventering av IBA-områden och (åter-) skapande av våtmarker (bl.a. i Sverige), minskad miljöpåverkan inom matindustrin, publikation om status för hotade fåglar i Europa, åtgärdsplaner för hotade europeiska fågelarter, kampanj för att rädda gamar genom att förbjuda diclofenac, arbete för att minska bifångster av sjöfåglar samt identifiering och skydd av viktiga havsfågelområden.

 

Läs posten på BirdLife internationals webbsida

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR