Nyheter

2011-10-24

Väglöst bevarar ekosystem och skyddar biologisk mångfald.(2)

Mittuniversitet presenterar en undersökning som visar hur viktigt det är att skydda områden från att exploateras med vägar. I SOF:s Vindkraftspolicy påtalas detta som en av de viktigaste farhågorna med en okontrollerad vindkraftsutbyggnad. Verken, rätt placerade, utgör inte det största hotet mot fåglarna utan det är just fragmenteringen av landskapet som nya vägar skapar. Av vår vindkraftspolicy framgår att SOF positiva till vindkraften om den placeras i redan starkt exploaterade som jordbrukslandskap, produktionsskogar och industrilandskap. Men SOF kompromissar inte - skyddade områden ska fortsatt vara skyddade! Mittuniversitetets undersökning ger oss ytterligare argument för den ståndpunkten.


Läs om Mittuniversitets undersökning här.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR