Nyheter

2013-11-20

Välj ditt kaffe med omsorg – och gör fåglarna en tjänst(5)

Gul skogssångare är vanlig i Costa Rica, där det finns både en häckande population och stora mängder övervintrare från Nordamerika. Nu visar en studie att arten är mycket effektiv som insektsbekämpare i trädskuggade kaffeplantager. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Kaffe odlas i stora delar av den tropiska världen, och odlingen har ofta mycket stor negativ påverkan på naturen. Men så behöver det inte vara. Det går att odla kaffe på ett mycket mera skonsamt sätt, och detta kan varje kaffedrickare själv vara med om att påverka genom att välja KRAV-märkta sorter. Bäst är att välja kaffe som odlats i skuggan av stora träd. Då gynnar man nämligen också det lokala fågellivet.

 

Studier som genomförts i Puerto Rico och Costa Rica visar att fåglar kan vara mycket effektiva insektsbekämpare i kaffeplantager, förutsatt att en del av den ursprungliga skogen lämnats kvar. Denna typ av kaffeodling benämns ofta på paketen som ”shade-grown” eller liknande. Det är en odling som är mycket skonsammare mot naturen än konventionella kaffeplantager, där den ursprungliga vegetationen kalavverkas.

 

I Costa Rica är en liten skalbagge ett av de största hoten mot kaffeodlingarna. Det handlar om en s.k. trägnagare som gräver sig in i kaffebönorna och äter ur dem inifrån. Det finns exempel på att dessa skalbaggar reducerat kaffeskörden med upp till 75 procent.

 

Ett forskarlag från Stanford University i USA har nu genomfört en studie där de samlat in stora mängder fågelspillning från både konventionella och trädskuggade kaffeodlingar. Denna spillning har sedan analyserats med avseende på rester av insekter. De fem fågelarter som äter mest av den skadliga skalbaggen föredrog alla de trädskuggade odlingarna. Allra effektivast som insektsbekämpare var gul skogssångare, en art som är mycket vanlig i Costa Rica.

 

En annan studie som genomfördes i Puerto Rico visade att de trädskuggade plantagerna hyste en mycket större biologisk mångfald än de konventionella odlingarna. I Puerto Rico är det en typ av kvalster som gör störst skada på kaffeplantagerna, och forskarna kunde visa att flera fågelarter åt avgörande mängder av detta kvalster.

 

(AW)

För svenska folket är kaffe, med eller utan mjölk, något av en livrätt. Men välj ditt kaffe med omsorg och gynna den biologiska mångfalden i ursprungslandet.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR