Nyheter

2012-09-12

Var sjunde vitkindad gås har hagel i kroppen!

En dansk studie visade att var sjunde vitkindad gås hade hagel i kroppen efter tidigare påskjutningar. Detta trots att den legala jakten på vitkindad gås är mycket begränsad. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Vitkindad gås har på senare år blivit en omtvistad fågel eftersom den ökat kraftigt och kan göra betydande skada på olika grödor. Men det är på senare år, och fortfarande är den skyddsjakt som bedrivs i olika länder av blygsam omfattning. Även den i Ryssland legala jakten lär vara liten. Trots detta antyder danska undersökningar att en betydande andel av de vuxna vitkindade gässen har blivit påskjutna. En studie som gjorts i västra Jylland har nämligen visat att av 212 vitkindade gäss som röntgats, hade 13 procent inkapslade hagel i sina vävnader. Om detta är representativt för hela det aktuella beståndet flyger ca 96 000 vitkindade gäss omkring med hagel i sig!

Det är de danska gåsforskarna Thomas Eske Holm och Jesper Madsen som undersökt gåskropparna med röntgen.

– Den ryska jakten och skyddsjakten längre söderut kan inte förklara att 13 procent av de vitkindade gässen blivit påskjutna. Det pekar i stället mot att det förekommer illegal jakt inom EU, säger Thomas Eske Holm.

– Det finns uppenbarligen skäl för en del självrannsakan inom vissa jägarkretsar, säger Egon Østergaard, ordförande i Dansk Ornitologisk Forening och tillägger:

– Vitkindad gås är ju en art som är mycket lätt att känna igen och skilja från de jaktbara gåsarterna.

Ökningen av ryska beståndet, som numera även häckar i Östersjöområdet och vid Nordsjökusten, har beräknats till ca 8 procent per år. Det innebär att stammen för närvarande består av minst 770 000 individer.

En motsvarande studie som gjordes på sädgäss i Sverige för ca 30 år sedan visade att en betydande andel av fåglarna hade inkapslade hagel i kroppsvävnader. Såväl den studien som den nya danska visar, oberoende av om det handlar om illegal eller legal jakt, att skadskjutningsfrekvensen är oacceptabelt hög vid gåsjakt – och det verkar inte ha blivit bättre med tiden.


Anders Wirdheim


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR