Nyheter

2014-02-05

Värdefulla ängsmarker försvinner i snabb takt(2)

Gulsparven hör till de fågelarter som förekommer i ängs- och betesmarker och som därför sannolikt missgynnas av att dessa marker försvinner. Foto: Tomas Lundquist/N

 

På bara tio år har en sjättedel av landets värdefulla ängs- och betesmarker försvunnit. Det visar en inventering som genomfördes på uppdrag av Jordbruksverket i 14 län under förra året, 2013. Jämfört med en motsvarande inventering åren 2002–2004 kunde 18 procent av markerna inte längre klassas som värdefulla ängs- och betesmarker. Markerna hade vuxit igen eller exploaterats, vilket fått till följd att artrikedomen minskat.

 

Hela utvärderingen finns att läsa eller ladda ner här:

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/rapporter/arsvis/2013/ra1332.html?previewMode=true

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR