Nyheter

2015-06-17

Varför ökar inte kungsörnen i Danmark?(1)

Årets unga danska kungsörnar ska förses med gps-sändare för att om möjligt utröna vad det är som händer med ungörnarna. De flesta unga danska kungsörnar har försvunnit spårlöst sedan arten etablerade sig i landet 1999. Foto: Tomas Lundquist/N

 

Frågan i rubriken har sysselsatt danska ornitologer i flera år. Efter det att kungsörnen etablerat sig som häckfågel i Danmark 1999, dröjde det inte många år innan tre par häckade i landet. Men därefter har ingen vidare expansion skett. Trots förhållandevis god reproduktion finns det fortfarande bara tre par. Nu ska man försöka få en förklaring genom att följa årets tre ungar med gps-sändare.

 

Det är Center for Makroøkologi vid Köpenhamns universitet som tillsammans med dansk ornitologis ”rike onkel”, Aage V. Jensen Naturfond, som står bakom studien.

 

– Vi saknar kunskap om örnarnas liv för att förstå om det är födobrist, brist på häckningsplatser eller andra faktorer som förhindrar beståndet att växa, säger Anders Tøttrup från Center for Makroøkologi till Dansk Ornitologisk Forening.

 

Det lilla danska kungsörnsbeståndet är begränsat till tre skogsområden i nordöstra Jylland. Två av örnarnas skogar är dessutom stängda för allmänheten.

 

– Det är överraskande, och något av ett mysterirum, att det inte häckar fler kungsörnar i det danska landskapet, säger Tscherning Clausen, caretaker för kungsörnen inom Dansk Ornitologisk Forening. Som så kallad caretaker samlar han in all tillgänglig kunskap och följer de danska kungsörnarna.

 

– Vi känner bara till vad som hänt två av de många danska kungsörnsungar som fötts sedan 1999. En ungfågel flög mot en högspänningsledning och dog och en annan unge hittades i dåligt skick i Tønder nära den tyska gränsen. Båda dessa fåglar var ringmärkta, men de övriga 29 ungarna har försvunnit mer eller mindre spårlöst. Nu hoppas vi att gps-projektet ska kasta nytt ljus över kungsörnens villkor i Danmark, säger Tscherning Clausen.

 

Det finns en del paralleller till utveckling i sydligaste Sverige. I Skåne etablerade sig kungsörnen 1989, och beståndet växte ganska snabbt till sex par i slutet av 1990-talet och nio par 2008. I Halland konstaterades den första häckningen 2001 och bara något år därefter fanns tre par. Men precis som i Danmark har utvecklingen inte lett vidare. Det skånska beståndet har snarare minskat något till sju par, och i Halland har det bara häckat ett par de senaste åren. Då ska det noteras att det under åren 1989–2012 producerades inte mindre än 145 kungsörnsungar i Skåne.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR