Nyheter

2015-03-12

Varifrån kom gifterna?(6)

Den kvicksilverförgiftade gråhägern var i mycket dålig kondition och klarade sig inte trots behandling med medicin som binder tungmetaller. Foto: Sofie Jonasson

 

I senaste numret av Fåglar på Västkusten berättar Tommy Järås om aktuella fall med förgiftade fåglar. Under de senaste månaderna har Fågelcentralen i Göteborg fått ta emot flera fåglar som visat sig ha mycket höga halter av bly eller kvicksilver i sina kroppar. Särskilt när det gäller kvicksilver inger detta farhågor. Det finns inga större kända utsläppskällor idag, så frågan är varifrån giftet kom?

 

Det är tre fall som tas upp i artikeln – en blyförgiftad kanadagås, en kvicksilverförgiftad gråhäger och en likaledes kvicksilverförgiftad berguv. Kanadagåsen var en unge och den sista överlevande i en kull om fem från Hökälla på Hisingen. När den togs om hand var den avmagrad och apatisk, och den dog inom några timmar. Den sändes in till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) där obduktionen visade på kraftigt förhöjda blyhalter.

 

I slutet av september hämtades en ung gråhäger in. Den hade hållit till i en bäck men hade problem med balansen om ramlade omkull gång på gång. Den visade sig vara avmagrad, men trots att den började äta när den omhändertagits, så klarade den inte att resa sig. En röntgen gav inga vidare upplysningar, men ett blodprov, som sändes in för tungmetallanalys, visade på rekordhög halt av kvicksilver och även något förhöjda arsenikvärden.

 

En medicin som var under utprovning för att binda tungmetaller i kroppen sattes in. Hägern svarade positivt på behandling men blev inte helt bra. När man efter några veckor var tvungna att hålla upp med behandlingen en period rasade hägern ihop och dog trots att medicin åter sattes in.

 

Lite senare under hösten togs en avmagrad och apatisk berguv in. Den hade hittats i ett dike i mellersta Bohuslän. Uven åt bra efter omhändertagandet men tillfrisknade inte. Röntgen visade inget onormalt men ett blodprov visade även här på hög halt av kvicksilver. Efter några veckors omvårdnad piggnade uven till och kunde omsider släppas vid fyndplatsen i mitten av november. Då hade den ökat i vikt från två kilo till över tre.

 

När det gäller gäss och andra andfåglar, kan de bli blyförgiftade genom att stoppa i sig blysänken eller hagel i tron att det är småsten eller grus. Många fåglar använder grus i sin matsmältning. Men i just detta fall, med en ung gås som levt hela sitt korta liv på en plats utan känd blyspridning, hopar frågorna sig. Varifrån kom det bly fågeln fått i sig? Finns det något läckage eller en gömd soptipp på platsen?

 

Ännu mer oroande är de höga kvicksilverhalterna hos hägern och uven. Under ett par årtionden i mitten av 1900-talet spreds kvicksilver i stor skala genom jordbruket, men sådan spridning är förbjuden sedan länge. Kvicksilver lakas även ut ur jordar och berggrund genom sur nederbörd, men det är knappast möjligt att halterna kan bli så höga som hos den unga hägern. Så frågan kvarstår: Varifrån kom de giftiga metaller som drabbade fåglarna?

 

Källa: Järås, T. 2015. Är det en ny giftepok på gång? Fåglar på Västkusten 1/2015: 4–5.

 

(AW)

Även berguven hade kraftigt förhöjd halt av kvicksilver i blodet. Den hämtade sig efter behandling och kunde släppas ut i naturen. Foto: Sofie Jonasson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR