Nyheter

2015-03-20

Världens mest hotade fågelarter(6)

 

I en artikel i Current Biology listas de 15 djurarter som löper störst risk att bli utrotade inom den närmaste framtiden. Av dessa är sex fåglar, och en av de sex finns inom vår faunaregion Västra Palearktis. Det är madeirapetrellen, som häckar med ett begränsat antal par högt upp i bergen på Madeira.

 

I den aktuella studien har man undersökt vad det skulle kosta att rädda ett större antal (841) starkt hotade djurarter från utrotning. Summan man kommer fram till är en årlig kostnad på 1,3 miljarder dollar (motsvarande nästan 12 miljarder kronor) för att bevara arternas biotoper och ge dem tillräckligt skydd. Men för 15 arter anses chansen att kunna rädda dem väldigt liten. Av dessa 15 är alltså sex fåglar, varav tre tättingar och tre havsfåglar:

 

1. Ashlärka (Mirafra ashi), Somalia

2. Tahitimonark (Pomarea nigra), Franska Polynesien

3. Madeirapetrell (Pterodroma madeira), Madeira

4. Réunionpetrell (Pseudobulweria aterrima), Réunion

5. Tjocknäbbad nightingalefink (Neospiza wilkinsi), Nightingale Island, Tristan da Cunha

6. Amsterdamalbatross (Diomedea amsterdamensis), Amsterdamön

 

En av dessa arter finns alltså i vår faunaregion. Madeirapetrellen lever större delen av sitt liv ute på Atlanten men häckar i håligheter i marken på cirka 1600 meters höjd i Madeiras berg. Populationen beräknades 2005 till mellan 65 och 80 par, men trenden är okänd. Kraftiga bränder under 2010 års häckningssäsong dödade flera vuxna fåglar och innebar att ytterst få ungar nådde flygfärdig ålder det året.

 

Ett av de allvarligaste hoten mot många av de hårt trängda fågelarterna är av människan införda fyrfota predatorer, exempelvis råttor och katter. På flera håll i världen, främst på öar, pågår program för att bli kvitt råttor. I några fall finns det även program mot katter, mungor och andra införda rovdjur.

 

(AW)

 

Källor:

Conde, D.A. m.fl. 2015. Opportunities and costs for preventing vertebrate extinctions. Current Biology, 2015; 25 (6): R219 DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.048

 

BirdLife International Species Factsheet

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR