Nyheter

2013-08-16

Världens största fågelskådarmässa firar 25 år(4)

Piparsnäppa, här en felflugen fågel som korsat Atlanten och istället för på prärien rastade på ett svenskt skjutfält (Kråk i Västergötland) 2001. Foto: Krister Carlsson

Idag öppnar British Birdwatching Fair, eller Birdfair som den numera kallas. Under tre dagar kommer fler än 20 000 personer att besöka en eller flera av de närmare 350 utställarna och även få hjälp av en stor mängd volontärer. När mässan är slut på söndag kväll lär man än en gång kunna summera intäkterna till en bra bit över miljonen (räknat i svenska kronor). Detta överskott går till fågelskydd, och i år är fokus satt på präriefåglarnas flyttningsvägar över de amerikanska kontinenterna.

 

 

Under några år har BirdLife International fokuserat på det man kallar flyways, dvs. de viktigaste flyttningsstråken mellan häckningsplatser i norr och vinterkvarter längre söderut. Ett sådant flyttningsstråk går genom västra Europa via nordvästra Afrika ner till västra eller centrala Afrika, ett annat genom östra Europa via Mellanöstern till östra eller södra Afrika. Bland våra fåglar använder exempelvis gulärla och törnsångare det västra flyttningsstråket, medan törnskata och näktergal hör till de arter som följer det östra. Ett framgångsrikt fågelskyddsarbete måste ta hänsyn till alla de faktorer som kan påverka fåglarna längs hela flyttningsvägen.

 

Sommaren 2011 stod det afrikanska-euroasiatiska flyttningsstråket i fokus på Birdfair och mer än en miljon kronor samlades in för att bidra till projekt i bl.a. Burkina Faso, Nigeria och Ghana. I år fokuseras i stället på det flyttningsstråk som går ganska centralt genom de amerikanska kontinenterna och som utnyttjas av fåglar som är mycket beroende av vidsträckta gräsmarker, bl.a. prärien i Nordamerika och pampas i Sydamerika. Två symbolfåglar för denna grupp är piparsnäppan och bobolinken, och det är också de som pryder affischer och program för årets Birdfair. Men även många andra arter är beroende av gräsmarkerna, t.ex. prärielöpare och prärievråk.

 

Ännu en fågelart, eskimåspoven, flyttade via Nordamerikas prärier och övervintrade på bl.a. pampas i Argentina. Men eskimåspoven är inte (med säkerhet) sedd på ca 50 år, och den är sannolikt utrotad.

 

Under lång tid har trycket varit hårt på de naturliga gräsmarkerna. De har omvandlats till åkrar för produktion av olika grödor. En gång i tiden täckte gräsmarkerna ca 3,5 miljoner kvadratkilometer från Kanada till Mexiko samt ytterligare drygt 1 miljon kvadratkilometer på pampas i Argentina, Uruguay, Paraguay och södra Brasilien. Idag återstår endast bråkdelar i ursprunglig form, men idag är man också medveten om problemet och särskilt i Sydamerika arbetar olika BirdLife-partners tillsammans med myndigheter för att bevara och återskapa naturliga gräsmarker.

 

Brittiska Birdfair är idag en institution inom fågelskådarvärlden. När det hela startade för 25 år sedan, i slutet av 1980-talet, var det annorlunda. Det var en ganska liten tillställning vid en anlagd sjö i en liten avkrok, låt vara mitt i England. Om två veckor är det dags för vår egen fågelmässa – Falsterbo Bird Show, nu för fjärde året.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR