Nyheter

2014-12-09

Världens största havssulekoloni!(2)

Bass Rock. Sedan denna bild togs har även det gröna området till vänster om fyren koloniserats av havssulorna.

 

I somras inventerades Bass rock utanför den skotska östkusten. Inventeringen skedde med hjälp av flyg och fotografier, och man räknade till inte mindre än 75 259 bebodda bon. Det innebär dels en ökning med 24 procent sedan en motsvarande räkning 2009 och dels att Bass Rock nu hyser världens största koloni med havssulor. Vid den förra inventeringen hade såväl St Kilda i Yttre Hebriderna och Bonaventure utanför Kanadas östkust fler par.

 

Bass Rock är en hög klippö med en stor platå där de flesta havssulorna häckar. Ön är bara cirka 300 meter lång och 200 meter bred. Det är med andra ord mycket tätt mellan havssulornas bon. I genomsnitt finns det 1,25 havssulebon per kvadratmeter. Eftersom en havssula är uppemot en meter från stjärtspets till näbbspets och nästan två meter mellan vingspetsarna, måste det vara trångt!

 

Det är för övrigt Bass Rock som gett havssulan dess vetenskapliga artnamn. Havssulan heter Morus bassana, och bassana syftar på Bass Rock. Denna koloni är känd sedan början av 1500-talet och har tidigare utnyttjats av människan för föda. De var framför allt de feta ungarna som togs, och de slaktades strax innan de blev flygfärdiga. Släktesnamnet Morus kommer från grekiskans moros och betyder dum. Men det syftar nog egentligen på att sulor ofta uppträder oskyggt, vilket gör dem lättfångade.

 

Ökningen av havssulebeståndet står i kontrast till förhållandena för flertalet övriga havslevande fåglar på Brittiska öarna och i stora delar av övriga Nordatlanten. Många av dessa har minskat under senare år och haft dålig häckningsframgång.

 

Det finns dock ett potentiellt hot mot kolonin på Bass Rock. Nu planeras nämligen fyra stora vindkraftsanläggningar i havet runt Bass Rock. Om dessa planer genomförs, kommer två tredjedelar av havssulornas flygvägar till och från kolonin att spärras av vindkraftverk. Det är oklart vilken effekt detta kommer att få på havssulorna.

 

(AW)

 

Källa: British Birds, december 2014.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR