Nyheter

2013-10-10

Vassångarna i Tåkern(4)

Sjungande vassångare. Under 2012 fanns inte mindre än 16 revir i Tåkerns vassar. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Vassångaren är ett av de senaste tillskotten i den svenska fågelfaunan. Den första häckningen noterades för bara 20 år sedan, och arten är än så länge i huvudsak koncentrerad till en enda sjö, nämligen Tåkern. Men där fanns det förra året inte mindre än 16 revir, och vid Tåkerns fältstation börjar man nu få grepp om var i vassen denna art trivs bäst.

 

 

Vassångaren häckade med säkerhet för första gången i Sverige 1992. Det var i Hammarsjön i Skåne. Därefter etablerade den sig i Tåkern i Östergötland, där den första häckningen kunde konstateras 1996. Sakta men säkert har beståndet vuxit så att det under förra sommaren fanns 16 revirhävdande hannar i sjöns vassar. Regelbundet hörs det vassångare i flera andra syd- och mellansvenska sjöar, och häckningar noterades i Kvismaren i Närke 2009 och Krankesjön i Skåne 2010.

 

I senaste numret av SOF:s tidskrift Ornis Svecica presenteras en studie av Tåkerns vassångare genomförd under 2012. Syftet med studien var att ta reda på vilka krav på häckningsmiljö som arten har. Sju revir i sydvästra delen av sjön jämfördes med sju liknande områden som saknade vassångare. Det visade sig att vassångarna gärna höll till i kanterna av fragmenterade vassbestånd, men i dessa var det viktigt att det fanns gott om liggande fjolårsvass och/eller undervegetation. Det är nämligen där som boet göms, och mycket av födosöket sker även i den liggande vassen. En annan faktor som var positiv för vassångarna var förekomst av Salix-buskage. Från och till sjunger hannarna från toppen av buskar, sannolikt för att höras längre.

 

Troligen kommer vassångaren att fortsätta öka i antal i Sverige, men det förutsätter att det finns kvar större vassområden i landets slättsjöar. I flera sjöar har vassen trängts tillbaka, inte minst på grund av den stora grågåsstammen. Under ruggningen på sommaren betar grågäss årsskott av vass, något som lokalt har påverkat vassens utbredning markant.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR