Nyheter

2015-10-20

Våtmarkskonferens i Skövde 14–15 november(6)

Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till våtmarkskonferensen i Skövde 14-15 november. I ett samarbete mellan BirdLife Sverige och tre andra riksföreningar som företräder botaniker, mykologer och entomologer anordnas denna konferens som hålls på Skövde kulturhus.

 

Det är den tredje konferensen som föreningarna (Biologiska föreningar i samarbete BISAM) ordnar tillsammans i syfte att utbilda och inspirera medlemmarna i olika naturvårdsfrågor. De tidigare konferenserna har avhandlat odlingslandskapet och skog.

 

Årets konferens ger genom korta föredrag från olika experter på våtmarker en inblick i olika restaureringsprojekt, hur man dokumenterar resultat, olika aspekter på skötsel och hur våtmarker kan ge andra plusvärde utöver biologisk mångfald.

 

Senast den 30 oktober måste man ha anmält sig. Anmälan sker till

Åke Pettersson ake.pettersson@birdlife.se 076-810 50 05

eller Leif Andersson leif.andersson@pro-natura.net 

 

Kostnaden för konferensen är 600 kronor, då ingår kaffe, lunch och middag men inte logi. Avgiften sätts in på postgiro 19 94 99-5 senast den 30 oktober.

Logi bokas direkt till: www.skovdevandrarhem.se (250 kr/natt och person)

eller QUALITY HOTEL PRISMA i Skövde (795:- för dubbelrum och 696:- för enkelrum). 

 

Program lördag

10:00 Kaffe

10:30 Våtmarksinventeringen (Urban Gunnarsson)

11:00 Oset och Rynningeviken – stadsnära våtmarker (Mats Rosenberg)

11:30 Långsiktiga trender hos våtmarksfåglar – ny inventering (Linus Hedh)

12:00 Lunch

13:00 AdMire restaurering av våtmarker (Johan Rova)

13:30 Attsjö – ett byalagsprojekt (Per-Erik Larsson)

14:00 Gäddfabriken - ger den myllrande våtmarker? (Rickard Gustafsson)

14:30 Fågellivet i en våtmark under 35 år (Åke Pettersson)

15:00 Kaffe

15:30 En studie av fågellivet i 12 spillvattenvåtmarker (Christer Johansson)

16:00 Trollsländornas situation i Sverige (Tommy Karlsson)

17:00 Rödlistade växter i våra våtmarker (Margareta Edqvist)

17:30 Teknikutveckling till gagn för våtmarker (Arne Linding)

18:00 Slut dag 1

19:00 Middag

 

Program söndag 

09:00 Den restaurerade Hornborgasjön 25 år (Lotta Berg)

09:30 Groddjur, våtmarker och bevarandearbete (Per Nyström)

10:00 Kaffe

10:30 Palsmyrarna i norr försvinner (Urban Gunnarsson)

11:00 Miljöbalken och våtmarker (Karin Forsell)

11:30 Myllrande strandängar (Linus Hedh)

12.00 Lunch

13:00 Det nya klimatet kräver nya våtmarker

13:30 Våtmarker i ett landskapsperspektiv (Lennart Henrikson)

14:00 Framtidens våtmarker (Panelen)

Är miljömålet – Myllrande våtmarker - en utopi?

Hur får vi till fler stora våtmarker?

14:30 Avslutning

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR