Nyheter

2011-04-06

Verksamhetsberättelsen 2010(2)

År 2010 läggs till handlingarna som ett år där SOF gjorde väldigt mycket. Som ideell förening är det viktigt att låta den ekonomi föreningen har arbeta. Det är medlemmarnas uppdrag och förväntning. Resurserna ska inte samlas på hög utan användas på olika sätt i positiva åtgärder för fågelintresse ooch fågelskydd. 

 

SOF:s 66:e verksamhetsår innebar en fortsatt utveckling av föreningens utåtriktade verksamhet och medlemsantalet nådde rekordhöjder. Även inom fågelskyddet förstärktes arbetet och då särskilt för frågor om biologisk mångfald och vindkraft. Även på den internationella planet gjordes stora insatser med bevakandet av den filippinska apörnen som ett huvudnummer. Läs hela verksamhetsberättelsen här!

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR