Nyheter

2013-05-03

Viktigt avgörande om skarvjakt att vänta från Naturvårdsverket(4)

Blandad koloni med skarvar och måsfåglar. Foto: Anders Wirdheim

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) har överklagat ett beslut om skarvbekämpning taget i länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet har sänts till Naturvårdsverket, och det är inte första gången detta sker. Tvärtom har föreningen överklagat motsvarande beslut även tidigare år. Då har Naturvårdsverket lämnat överklagandet utan åtgärd med hänvisning till att föreningen inte haft rätt att klaga eftersom den inte ansetts vara sakägare. Men, i år är läget annorlunda! Förra året överklagade Rovdjursföreningen vargjakten och tog frågan till förvaltningsdomstolen. Denna instans bestämde att Rovdjursföreningen som ideell organisation hade rätt att överklaga, och därmed förändrades läget när det gäller föreningars möjlighet att göra detta.

 

 

Naturvårdsverket har nu meddelat att StOF har rätt att överklaga. Föreningen har därför begärt inhibition av länsstyrelsens beslut, dvs. att ingen jakt och ingen äggprickning skall få förekomma innan Naturvårdsverket avgjort frågan. Så långt går emellertid inte verket, men frågan om skarvbekämpningen är nu under utredning.

 

Beslutet som Naturvårdsverket omsider tar i frågan kommer sannolikt att ha stor betydelse för flera liknande fall i landet. Det är förvisso inte enbart i Stockholms län som fiskeintressenter, ofta på mycket bristfälliga grunder, lyckats få igenom omfattande bekämpningsåtgärder gällande skarvar.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR