Nyheter

2011-11-24

Viktigt FN-möte i Norge om luftledningarnas miljöpåverkan på fåglar (2)

Montering från helikopter av material som gör att ledningarna ska upptäckas av flygande fåglar.

Under veckan har det genomförts ett större FN-möte i Norge som behandlat fåglars onaturliga dödlighet på grund av luftledningar. I några länder har man tagit sig an miljöproblemet. Nederländerna har uppenbarligen kommit längst med att gräva ned ledningarna istället. I Norge kommer det att satsas 30 miljoner norska kronor under nästa år för att få bort luftledningar.


Luftledningar är en av huvudorsakerna till att fåglar omkommer onaturligt. Det ske genom att fåglarna helt enkelt bränns ihjäl men framförallt är kollisionerna ett stort problem. I slutet på 2010 beräknades det finnas 70,5 miljoner kilometer luftledningar i världen som utgör en fara för fåglar. Antalet kilometer förväntas öka till 76,2 miljoner år 2015.


Undersökningar visar att enbart inom Afrika-Euroasien dör hundratusentals fåglar årligen när kommer i kontakt med oisolerad elektricitet. Kollisionerna är ett ännu större problem där tiotals miljoner fåglar dör årligen och det verkar som större fågelarter är mer utsatta.


Större fåglar, som pelikaner, storkar, rovfåglar, tranor, trappar och ugglor, med långsammare reproduktion som flyttar långa sträckor påverkas särskilt mycket. Förmodligen leder det till populationsminskningar och lokalt/regionalt kan det leda till att vissa arter försvinner helt. Läs pressmeddelande här (på engelska).

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR