Nyheter

2014-07-31

Vill Moderaterna återinföra sommarjakt på morkulla?(5)

I många år har morkullorna varit fredade under häckningstid. Men nu verkar Moderaterna vilja ändra på detta. Foto: Tomas Lundquist/N

 

Debatten inför höstens val har fram till nu nästan lyst med sin frånvaro. Men med drygt sex veckor kvar till valet börjar det nu komma förslag – eller ska vi kalla det valfläsk? Häromdagen presenterade Moderaterna sitt valprogram gällande vilt och vapen. En bärande idé i detta program är att ”frågor om jakt ska beslutas i Sverige och inte i Bryssel”. Som exempel nämns morkullejakten – tidpunkten för jaktstarten ska avgöras i Sverige och inte styras av Fågeldirektivet, anser Moderaterna.

 

Så här står det ordagrant i Moderaternas förslag: ”Vi anser att förvaltning av vilda djur är en nationell angelägenhet. Förutsatt att vissa miniminivåer respekteras när det gäller utrotningshotade arter och djur så anser vi att frågor om varg eller när jakten på exempelvis morkulla ska inledas inte ska avgöras i Bryssel, utan i Sverige och därmed av de människor som berörs. Vi menar därför att det behövs en översyn av det rådande så kallade art- och habitatdirektivet. Är inte en revidering av direktivet möjligt, eller en tillämpning av direktivet där beslutsförskjutningar från nationell till EU-nivå undviks, anser vi att det ska prövas att ge Sverige nationellt undantag.”

 

Förslaget är märkligt, för att inte säga förvånansvärt naivt för att komma från ett av Sveriges största partier. Tror man på allvar att Sverige skulle kunna få undantag från direktiven utan att detta skulle medföra en lavin av krav på undantag även från andra länder? Över hela Europa använder politiska partier just jaktfrågor för att vinna väljare.

 

Fåglar och däggdjur utgör en gemensam resurs som måste förvaltas gemensamt. Att detta gäller flyttfåglar som morkullan borde vara självklart. De rör sig obehindrat över ett stort antal nationsgränser såväl vår som höst. Men även däggdjur passerar obehindrat nationsgränser.

 

Att viltet är en gemensam resurs är en av grundpelarna i EU:s olika direktiv för att hållbart förvalta natur och djurliv. En annan grundpelare är att jakt med få undantag ska ske på hösten. Då tar man så att säga av räntan och inte av kapitalet. Därför är exempelvis också alla fåglar skyddade under vårflyttning och häckningstid. Uppenbart vill Moderaterna nu riva dessa grundpelare. 

 

EU:s Fågeldirektiv samt Art- och habitatdirektivet är mycket moderna i sin utformning. Fågeldirektivet ger utrymme för omfattande jakt på arter som tål det, men denna jakt ska ske vid rätt tidpunkt på året. Art- och habitatdirektivet garanterar bland annat att det ska finnas lämpliga miljöer i tillräcklig mängd överallt i de områden som våra ursprungliga arter finns och rör sig i.

 

Det moderata förslaget till ny jaktpolitik skulle innebära flera steg bakåt mot en grå forntid när det gäller jaktpolitik. Det riskerar också att leda till en kaosliknande situation på Europanivå där både nationer och enskilda provinser/delstater kommer att kräva omfattande undantag från de gemensamma direktiven för att kunna öka jakten eller exploatera värdefulla miljöer. För viltet, och inte minst de flyttande fågelarterna, skulle detta vara en katastrof.

 

(AW)

Om Sverige, med Moderaterna i spetsen, går i bräschen för att försvaga EU:s naturskyddande direktiv, kan det få mycket negativa följder för Europas natur och djurvärld. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR