Nyheter

2013-12-17

Vindkraft dödar 100 000-tals fåglar i USA(5)

Bildcollage: P-G Bentz/sturnus.se

 

För en tid sedan kunde vi referera till en ny svensk undersökning som visade att vindkraft dödar fler fåglar än vad man tidigare trott. Nu kommer motsvarande uppgifter från USA där en mycket omfattande vetenskaplig genomgång visar att mellan 140 000 och 328 000 fåglar dör varje år efter kollisioner med vindkraftverk. Denna studie visar dessutom att ju större verken är, desto fler fåglar dödar de. Det kan ses som särskilt oroande eftersom utvecklingen världen över går mot allt större verk.

 

Den amerikanska studien publicerades nyligen i tidskriften Biological Conservation och har rubriken Estimates of bird collision mortality at wind facilities in the contiguous United States. Den bygger med andra ord på uppskattningar och beräkningar, men underlaget är både stort och gediget. Det handlar om 68 olika studier, varav några utgörs av interna och tidigare opublicerade företagsrapporter.

 

Så sent som i början av december meddelade Vita huset om en ändring i regelverket för vindkraftsbolagen i USA. Förutsatt att de vidtar vissa åtgärder i syfte att minska dödligheten bland fåglar, ska de inte längre riskera att bötfällas om deras vindkraftverk dödar ett visst antal örnar och andra hotade arter varje år. Detta beslut har kritiserats skarpts av naturvårds- och fågelskyddsorganisationer i USA.

 

– När vi ser beslutet i ljuset av denna studie, inser vi att december varit en dålig månad för ikonerna i landets fågelvärld, säger Michael Hutchins som är ansvarig för vindkraft inom American Bird Conservancy.

 

– Vindindustrin har på senare tid hävdat att dödligheten bland fåglar kommer att minska i takt med att nya turbiner tas i bruk. Men denna studie visar att så inte är fallet eftersom äldre typer av vindkraftverk inte ingår i studien, säger Michael Hutchins.

 

Presidenten i American Bird Conservancy, George Fenwick, ser dystert på framtiden:

 

– Denna studie, som genomförts av framstående vetenskapsmän, visar att hundratusentals fåglar dödas av vindkraften idag, och antalet kommer att öka dramatiskt om vi fortsätter att bygga ut vindkraften med allt större verk.

 

Studien visar att dödligheten bland fåglar ökar signifikant med höjden på verken, och forskarna slår fast att denna dödlighet kommer att fortsätta öka i takt med att vindkraftverken blir större.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR